Større enn seg selv – Jeg var ganske så veslevoksen da jeg var liten. Jeg trodde alltid at jeg var mye eldre enn jeg var, sier Ingunn Hagen Våer. Nå har den 24 år gamle LO-lederen vokst fra den slags forestillinger. Tekst: EVEN TØMTE Foto: JUNE WITZØE MØTEROMMET PÅ LOs hoved- kvarter er dekorert med svarthvitt- fotografier av menn i gruvehjelm. Kongsberg ble i sin tid grunnlagt rundt sølvverket, som har satt sitt sterke preg både på byen og fagbeve- gelsen. Senere tok våpenfabrikken over som hjørnesteinsbedrift, og fremdeles produseres og eksporteres det forsvarsmateriell for anselige summer i buskerudkommunen. Hos Fellesforbundet over gangen har den hovedtillitsvalgte dekorert veggen med et gevær. Ingunn Hagen Våer er den første kvinnelige LO-lederen i Kongsberg. Selv insisterer hun på at det er tilfeldig. – Det har vært ganske bra kjønns- fordeling i LO-styret de siste åra, og mange dyktige kvinner. Jeg tror det er tilfeldig at ingen kvinne har endt opp som leder før nå. 24-ÅRINGEN ER utdannet barne- og ungdomsarbeider, og fyller dagene med å hjelpe ungdommer på Kongs- berg videregående skole. Arbeid på bolig for psykisk utviklingshemmede i helgene. LO-leder når hun får tid. Noe spesielt glamorøst verv ser det ikke ut til å være. Våers kontor er et kott der man såvidt har klart å klemme inn ei posthylle, en stol og et slitent skrivebord uten datamaskin. Kontoret deler hun med tre andre. – Jeg har ikke regnet på hvor mye tid jeg bruker i møter og utvalg. Noen perioder jobber jeg nesten hver kveld, for det meste hjemmefra, sier hun. Så klarer hun ikke å skjule gliset lenger: LO har bestemt seg for å bevilge hundre tusen kroner til å frikjøpe henne. LO har trommet i gang sin organisasjonsoffensiv og har funnet ut at bevegelsen både blir synligere, nærmere og stoltere dersom det går an å få tak i lederen på dagtid, i det minste en dag eller to i uka. DEN UNGE LO-LEDEREN virker uforskammet skikkelig der hun sitter: et sjarmerende smil, en gemyttelig, avslappet væremåte, en rolig stemme som svarer fortløpende på journalis- tens innfule spørsmål. Skjuler det seg mørke hemmeligheter bak den tiltalende fasaden? Vi har lett forgjeves etter svindelsaker eller pikante historier fra fortiden, men Våers    > PORTRETTET Ingunn Hagen Våer Stilling: Barne- og ungdomsarbeider. Aktuell: 24-åringen er første kvinnelige LO-leder i Kongsberg. Fagbladet 1/2007 > 21 fbaargang2007 fbseksjonHEL