LEDIGE STILLINGER KURSTILBUD KURS I FAGFORBUNDET NORDBERGHJEMMET – nyombygget sykehjem Nordberghjemmet er et somatisk sykehjem eiet av en stiftelse tilknyttet Nordberg menighet. I november flyttet vi inn i vårt nyoppussede syke- hjem med enerom til alle beboerne. Sykehjemmet har 66 beboere og 21 dagsenterplasser. Sykehjemmet består av tre avdelinger med 22 beboere i hver avdeling. Avdeling- ene er inndelt i tre mindre enheter med 7 eller 8 beboere pr. enhet. Nordberghjemmet drives med driftstilskudd fra Oslo kommune. Vi har ledige stillinger som: OFF.GODKJENT HJELPEPLEIER/ OMSORGSARBEIDER • 100% fast stilling, turnus med dag-/aftenvakter og arbeide hver 3.helg OFF. GODKJENT HJELPEPLEIER/ OMSORGSARBEIDER • 50% fast stilling natt. Nordberghjemmet har et godt fagmiljø med tilnærmet alle stillinger besatt med fagutdannet personale. Det gis muligheter for kreativitet og nytenkning i et godt arbeidsmiljø. Vi kan også tilby leilighet i nær tilknytning til sykehjemmet. Lønn og ansettelsesvilkår i henhold til tariffavtale på HSH-området. Tiltredelse etter avtale. Vi vil også gjerne komme i kontakt med hjelpepleiere som kan ta ekstravakter ved sykehjemmet Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fungerende fagsjef Else Nysæther Heyning tlf 22 70 12 00 Søknad med CV sendes Nordberghjemmet, Carl Kjelsensv. 23 C, 0860 Oslo Søknadsfrist: 9. februar 2007 Fagforbundet Seksjon helse og sosial Hordaland og Kommunal Kompetanse Region Vest Målrettet miljøarbeid, uavhengig av diagnose Kenneth Larsen er utdannet spesialpedagog med videre- utdanning innen målrettet miljøarbeid. Han holder nå på med mastergrad i spesialpedagogikk. Larsen har tidligere jobbet innen kommunal omsorg for mennesker med psykisk utviklingshemming og autisme, er nå ansatt som spesialkonsulent ved Glenne Autismesenter. Kenneth Larsen har lang og bred erfaring i forelesning og undervisning innen bl. a. anvendt atferdsanalyse, problem- atferd, autisme og positiv atferdstøtte og har skrevet flere artikler om emnet. Tema: • Begreper innen målrettet miljøarbeid • Analyse og tilrettelegging av miljøet • Struktur • Opplæring • Problematferd • Etikk og holdninger i tjenesteyting Arbeidsform: Kurset vil legge vekt på de områder innen del-temaene som kan omdannes til praktisk handling. Målgruppe: Hjelpepleiere, aktivitører, sykepleiere, vernepleiere, miljø- arbeidere mf som yter tjenester innen helse og sosial eller opplæring og som ønsker kompetanse innen tilrettelegging, samt målrettet miljøarbeid. Også pårørende, hjelpeverge og støttekontakter er hjertelig velkommen. Mål: Målet er å øke kompetanse i å yte godt faglig arbeid innenfor helsetjenester, sosialtjenester og opplæring, gjennom strukturert tilrettelegging og målrettet miljøarbeid. Mange har behov for tilrettelegging av miljø og effektiv samhandling – her får du presentert eksempler og god metodikk. Sted: Hotell Augustin Bergen Tidspunkt: 13. februar 2007 Påmelding: Kommunal Kompetanse, Bradbenken 1, 5003 Hordaland tlf.: 417 89 5000 / Faks: 910 81 235 e-post: region-vest@kommunal-kompetanse.no Pris: 1190,– Kursansvarlig: Gry Nævdal Bolstad, Fagforbundet, Sigurd Inge Vardøy, Kommunal Kompetanse Fransiskushjelpen Pleietjenesten gir omsorg, pleie og lindrende behandling til hovedsakelig kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem. Vi søker: • Hjelpepleier/omsorgsarbeider i 99% stilling på dagtid i turnus med jobb hver 3. helg • Ekstravakter til jobb dagtid, kveld og natt Søknadsfrist: 6. februar Se utlysningstekst på www.fransiskus.no >> www.fagbladet.no 32 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL