Før flodbølgen kom 34 > Fagbladet 1/2007 Sunnylven omsorgsenter på Hellesylt – innerst i Sunnylvsfjorden – ligger midt i løypa for en mer enn 30 meter høy bølge som er i vente. Ingen vet når flodbølgen kommer, alle vet at den kommer. Tekst og foto: SISSEL BRUNSTAD Den digre fjellskrenten vil rase ut og skape ei kjempebølge. Hellesylt kommer til å bli verst rammet av flod- bølgen. Både omsorgssenteret, skolen, barnehagen, campingplassen, hotellet og butikkene blir skylt på sjøen. – Det er forferdelig å tenke på, men vi kan ikke la frykten ta overhånd. Hverdagene må gå sin gang, og så får vi håpe at varslingen virker etter planen, sier hjelpepleier Ragnhild Rørhuus-Øie . – Den bratte stien like bak bygningen og langs Hellesyltfossen blir vel rømningsvegen, mener hjelpe- pleier Anne Leivdal. 10 millioner lastebillass I flere år har folket langs Storfjordsy- stemet vært opptatt av den kolossale flodbølgen fjellmassivet Åkneset vil skape når det en dag ramler ut i fjor- den. Fjellet er i bevegelse, og et stort nettverk av sprekker utvider seg med mange centimeter hvert år. fbaargang2007 fbseksjonHEL