Dagtilbud på Ammerud Ammerudhjemmet i Oslo har 108 døgn- plasser, hvorav om lag 10 til enhver tid brukes som korttidsplasser. 45 av plassene er forbeholdt personer med demens. Dagavdelingen består av 27 plasser som benyttes av mellom 60 og 70 bru- kere. Brukerne er fordelt på fire grupper: • Gruppe for sosialt samvær. Dette likner en tradisjonell dagavdeling hvor sosialt samvær er viktigste tilbud. Brukerne kan delta i ulike aktiviteter, blant annet fellestrim under ledelse av fysioterapeut. Som regel er deltakelse i denne gruppa begrenset til tre måneder. • Hjerterommet er et tilbud først og fremst for brukere med diagnosen alders- demens, men kan også gis til brukere hvor trivsel og funksjonsevne er avhengig av et stimulerende miljø i rolige, stabile og oversiktelige omgivelser. • Rehabiliteringsgruppe for hjemme- boende består av folk fra bydel Grorud som er motivert for og som kan ha nytte av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg. Ammerudhjemmet tar imot mennesker i alle aldre til denne gruppa. • Dagplasser beregnet på mennesker som står på terskelen til å flytte inn i sjukehjem og hvor pårørende trenger avlastning. • I tillegg driver ergoterapeutene ved Ammerudhjemmet en livsstilsgruppe for hjemmeboende eldre. To timer i uka fra høst til og med februar møter de for å ta opp ulike temaer som de mener er viktig for å ha et godt liv. Dette er temaer som fysisk og mental aktivitet, mat/ernæring, sosiale aktiviteter og transport med mer. Gruppen legger vekt på diskusjoner, like- mannsutveksling og å gjøre aktiviteter sammen. FALLSKJERM: Den store silke- duken er god for trening av de store musklene i armene. fbaargang2007 fbseksjonHEL