NYTT > GODE BETALERE Nordmenn, svensker og finner er flinkest i Europa til å betale regningene sine, viser tall fra Europas største kreditthåndte- ringsselskap, Intrum Justitia. Oversikten omfatter privat- personer, bedrifter og offentlig virksomhet. > EGEN PENSJON KLP melder at de har fått god respons på pensjonstjenesten «Min Side Pensjon» som ble lansert i slutten av november. 10.000 besøk ble registrert i løpet av de første ukene tjenesten var på lufta. «Min Side Pensjon» er en tjeneste på www.klp.no. > REKORDUTBETALING TIL KLP-PENSJONISTER Kommunal Landspensjonskasse (KLP) satte ny utbetalingsrekord i 2006. Om lag seks milliarder kroner brutto ble utbetalt i pensjoner, en økning på om lag sju prosent i forhold til året før. I gjennomsnitt fikk de 140.000 KLP-pensjonistene utbetalt rundt 43.000 kroner. Alderspensjonene utgjør ca. tre milliarder kroner, uføre- pensjonistene ca. 1,7 milliarder og tidligpensjon (inkludert avtalefestet pensjon) i under- kant av en milliard. > FJERNER KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF Kommunestyret i Lørenskog har med ordførers dobbeltstemme vedtatt å fjerne den kristne formålsparagrafen for kommu- nens barnehager. De er første kommune i landet som har fjer- net denne paragrafen. En slik beslutning skal normalt ikke kommunestyret gjøre, fordi det er Stortinget som vedtar formålsparagrafer for barnehager og skoler. Men de av kommune- styrerepresentantene som var imot, anket ikke vedtaket til Fylkesmannen, noe som må gjøres i samme møte. Seier for de ansatte I flere år har sykehusansatte fått for lave tillegg for kvelds- og helgejobbing. Nå har våkne og sta tillitsvalgte i Stavanger ryddet opp. – Å jobbe med denne saken har til tider vært som å stange hodet i veggen. Desto mer gledelig er det at medlemmene våre endelig får det de har krav på, sier Aslaug Husa, hovedtillitsvalgt og styre- medlem i Helse Stavanger. Husa oppdaget ved en tilfeldig- het at de ansatte ikke fikk de pensjonsgivende tilleggene de hadde krav på for kvelds- og helge- jobbing. Mer enn fire år senere er saken endelig avsluttet. Feil beregning Tilleggene skulle i utgangspunktet beregnes ut fra en standard på 1900 arbeidstimer per år, fordelt på et fast månedlig beløp. Husa oppdaget at det ble brukt feil antall timer i beregningen, noe som ga en lavere utbetaling til de ansatte. Partene var på vei til Arbeids- retten da det endelig ble inngått forlik over nyttår. Nå får de ansatte tilleggene de har krav på – og etter- betaling. Samtidig er det klart at kortvarige avvik i turnusen, under seks uker, ikke skal gi reduserte tillegg. – Jeg vet ikke hvordan praksis er i resten av landet. Kanskje dette gjelder mange? undrer Husa. Etterbetaling Hvor mye de ansatte får etterbetalt, kommer an på hvor mye den enkelte jobber. For noen kan det være flere tusen kroner. Også pensjonsgrunnlaget vil bli opp- justert og etterbetalingen vil gå inn i feriepengegrunnlaget for 2007. – Men etterbetalingen blir bare et lite plaster på såret for de fire årene. Det viktigste er at tilleggene i framtida vil bli beregnet slik vi mener er riktig, og at kortvarige avvik i turnusen ikke lenger gir lavere tillegg, sier hun. RYDDET OPP: Aslaug Husa, hovedtillitsvalgt og styremedlem i Helse Stavanger. Tekst: EVEN TØMTE Bot til Sandefjord Sandefjord kommune har fått en bot på 80.000 kroner fordi de ansatte Sabah Magid uten gyldig arbeidstillatelse. Magid kom til Norge i 2002. På lik linje med andre kurdere fra Irak, fikk han innvilget en midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse. Han hadde med andre ord papirene i orden da han ble ansatt i kommu- nen, understreker Fagforbundsle- der Eddie Whyte i Sandefjord over- for Sandefjords Blad. Magid fikk avslag på søknaden om permanent opphold, men anket avgjørelsen og fortsatte i jobben som miljøarbeider i påvente av et svar på anken. MoS Dropper Davos LO-leder Gerd-Liv Valla priorite- rer å møte globaliseringskriti- kere i Nairobi framfor finans- eliten i Davos. LO-lederen skapte overskrifter i tabloid- pressen da hun valgte å handle på Ikea framfor å delta på NHOs årsmiddag. Også på World Econo- mic Forum i Davos, det årvisse toppmøtet for verdens finanselite, kommer finansfolket til å savne LO-lede- ren. Hun reiser til Zambia, Mosambik og Kenya, blant annet for å delta på Verdens sosiale forum i Nairobi. Verdens sosiale forum ble arrangert for første gang i Porto Alegre i Brasil i 2001, delvis som et protestarrangement mot toppmøtet i Davos. De siste årene har forumet fungert som et samlingssted for globaliseringskritikere over hele verden. LO sender sju del- takere til Nairobi, Fagforbundet sender to, mens flere reiser på privat initiativ. ET Foto: Kari-Sofie Jenssen Foto: Håkon Vold fbaargang2007 fbseksjonKIR