AKTUELT Byr på mat i storefri Hindre for bijobbing Dersom kirkegårdsarbeidere har regelstridige bijobber som salgsagenter, krever Fagforbun- det at arbeidsgiver rydder opp fordi gravferd ikke bør være en arena for kommersielle interes- ser. – Fagforbundet støtter ikke en regelstridig praksis. Det er underlig at arbeidsgiver i Løten kan si at næringsvirksomhet blant kirkegårdsarbeidere er greit så lenge de oppfører seg høflig og korrekt. Hvis bierver- vet er i strid med arbeidsregle- ment og forskrift, kan det ikke kalles korrekt oppførsel. I så fall burde arbeidsgiver tatt ansvar og stoppet praksisen, sier Mette Henriksen Aas, leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst.    ACL Det er valg til høsten, og alle de politiske partiene i Moss er enige om å innføre et skolemåltid per dag. Enda det ikke er lovpålagt. Først skal minst to skoler inn i et prøveprosjekt innen sommeren. Så skal ei arbeidsgruppe konklu- dere og iverksette en fast ordning for skolemåltid innen utgangen av året, skriver Moss Avis. – Jeg syns dette er positivt. Det har vært mye fokus på frukt og grønt fra regjeringens side. Lokal- avisa har laget en serie om maten på SFO som ingen stiller krav til. I Moss har vi hatt foreldrebetalt mat på SFO i alle år. Vi går inn i et valgår, og derfor blir skolemat en valg- kampsak. Dermed våger ingen par- tier å stå utenfor, sier Hilde Torger- sen, leder av Fagforbundet Moss. Hun håper at prøveprosjektet også kan bli et tilbud til ungdoms- skoleelever, ikke bare elever på de første trinnene. Ansatte vil med Kommunalt foreldreutvalg satte politikerne på tanken om å innføre skolemåltid som et prøveprosjekt. Flertallet i bystyret – Ap, SV og RV – foreslo gratis frukt og grønt samt et rimelig skolemåltid. SUNN MAT: Moss blir en pilotkommune når to skoler får matservering før sommeren. Montesorri 100 år 6. januar var det 100 år siden Maria Montesorri åpnet den første Casa dei Bambini i Italia. 2007 er jubi- leumsår for montesorri-pedagogik- ken. Året vil bli feiret mange steder i verden, skriver det svenske bladet Förskolan.    TB Opposisjonspartienes forslag var å opprette ei arbeidsgruppe der verken representanter fra ansattes organisasjoner eller administrasjo- nen var inkludert. I det omforente forslaget, som ble enstemmig vedtatt, skal Skole- og oppvekst- utvalget nedsette ei arbeidsgruppe som skal innhente alternative tilbud på skolemat. – Vi må sørge for at ansattes fordi de har utmerket seg ved målrettet samarbeid for likestilling i barnehager, men også videre utover i sektoren. De samarbeider også med Fylkesmannen i Vestfold for å komme i dialog med høg- skoler og fagforbund om likestil- lingsarbeidet. Også fra Kunnskapsdepartemen- tet vanket det en likestillingspris for bemerkelsesverdig innsats. Tekst: AN C. LINDSTRØM representanter blir med der, sier Hilde Torgersen. Det skal søkes om statlig til- skudd til oppstart og framtidig drift. Torgersen er overbevist om at skolemåltid blir innført fordi viljen er sterk lokalt. Det er ikke avsatt ekstramidler til matservering i budsjettet for 2007, så helt gratis blir det neppe. Tekst: AN C. LINDSTRØM ACTION: Maskuline ord i stillingsan- nonsen ga 30 prosent mannlige søkere. Pris for mange menn To barnehager i Vestfold kan skilte med 40 og 50 prosent mannlige ansatte. Det er så sjel- den at barnehagene ble tildelt to likestillingspriser i fjor. – Vi jobber mye med stillings- annonsene for å tiltrekke oss menn. Istedenfor kropp og beve- gelse, skrev vi sport. Vi brukte ord som IKT, foto, film og frihet til å skape egen hverdag. Plutselig fikk vi 30 prosent mannlige søkere, sier daglig leder i Gjekstad barnehage, Valentin Blix Eliassen. Gjekstad barnehage har nå 50 prosent av hvert kjønn. Karisletta barnehage har 40 prosent mann- lige ansatte. Da de trengte vikarer, ringte de rundt etter pedagoger. I tillegg oppfordret de menn til å søke, slik likestillingsloven tillater når et kjønn er underrepresentert. De to private sandefjordsbarne- hagene ble tildelt Vestfold fylkes- kommunes likestillingspris før jul 28 > Fagbladet 1/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com    Illustrasjonsfoto: Heidi Steen fbaargang2007 fbseksjonKIR