Kvalitet og verdighet Full klaff for skjema for kartlegging av kompetanse innen gravferdsarbeid. Ikke verst når arbeidsdagen består av alt fra å selge traktorer til å sikre graver og trøste sørgende som krangler. Tekst og foto: TITTI BRUN Utenfor kontoret til kirkegårdsenhe- ten i Asker kirke står fire mann rundt en traktor. Fagarbeider Svein Rekkedal høres mest ut som en god selger når han forteller om traktorens fortreffe- ligheter. En av mennene humrer og påpeker at han allerede vet at det må være et benådet godt kjøp. Det er vanskelig å prute når annonsetittelen er Velsignet traktor til salgs. Svein Rekkedal er en av kirkegårds- arbeiderne i Asker som har testet det nye skjemaet for kompetansekart- legging. Han syns skjemaet fungerer godt. – Det var greit å fylle ut, det viser både arbeidsoppgaver, erfaring, opplæring og utdanning. Det er et godt skjema for å fange opp hva vi faktisk jobber med, sier Rekkedal. Kartlegger gravferdskompetansen Kompetansekartleggingen er delt i sju områder. På første del skal du krysse av for dine arbeids- oppgaver. Svarene skal angis i fire nivåer, fra enkle oppgaver under veiledning til spesialfelt/- kan lede på arbeidsstedet. • Praktisk gravearbeid (sikring, tining, pynting). • Vern og vedlikehold av gravminner (funda- mentering, registrering, bevaring). • Bygg og anlegg (avfallshåndtering, vedlikehold av veier/vannstasjoner/bygninger). • Grøntfaglig arbeid (stellavtaler/planting og vedlikehold av trær og busker, kompost). • Publikumskontakt (kistesenking/urnened- settelser/ulike tros- og livssyn, legatgraver). • Maskiner og spesialverktøy (sprøytemidler, tinere, bruk og vedlikehold av grave-, og brøytemaskiner). • Kirkegårdsadministrasjon. I andre del skal du beskrive din kunnskap og bevissthet om regler, metoder, krav og retnings- linjer for de forskjellige områdene. Det gjelder også juridiske og etiske krav til likebehandling av publikum, ritualers betydning i sorg og egen rolle ved begravelser. Samt kunnskap om skadedyr og sopp, stell av prydplanter og økologi. I denne delen skal du også beskrive kurs, utdannelse, opplæring og erfaring for de sju områdene. 30 > Fagbladet 1/2007 VELSIGNET TRAKTOR: Fagarbeider Svein Rekkedal. fbaargang2007 fbseksjonKIR