SOS barneby Bursdagsfest ga 10.000 Da ekteparet Ingemar Thorin og Lise Vislie (bildet t.h.) skulle markere sine 75-årsdager, ba de gjestene om gaver til barnebyen heller enn flere ting. – Vi er så gamle at vi egentlig ikke trenger flere gjenstander, mente de to, og oppfordret heller til et håndslag for de fattigste av de fattige. Ingen tvil om at gjestene tok utfordringen. Resul- tatet var flere nye faddere og nesten 10.000 kroner til barnebyen. Julegavesuksess Fagforbundets medlemmer tok godt imot forbundets initiativ til en anner- ledes julegave. Det ble kjøpt gavekort med støtte til Fagforbundets barneby for nesten 20.000 kroner i løpet av to–tre hektiske uker før jul. I nettbutikken på Fagforbundets hjemmesider ble det mulig å kjøpe gavekort som viste at giveren har gitt enten 250 eller 100 kroner til støtte for barnebyen Arbeidsglede ble giverglede Arbeidsglede sto i fokus da 500 tillits- valgte og medlemmer fra Fagforbun- det i Oslo og Akershus møtte til arbeidsgledeseminar like før jul. Da barnebyen ble satt på dagsorden, ble arbeidsglede til giverglede, og 15 medlemmer tegnet seg som barneby- fadder. En kort appell fra konferansean- svarlig Helge Sporsheim ble tatt vel imot av møtedeltakerne. I løpet av møtet valgte 15 medlemmer å bli faddere. Appellen rørte foredrags- holder Thorleif Lundkvist. Han solgte minst 200 egne bøker og ga det meste av overskuddet, 100 kroner per bok, til Fagforbundets barneby. Julemarked ga 8600 Da ansatte på hovedkontoret i forbundet planla årets julemar- ked, var valget enkelt: Inntektene skal gå til barna i Angola. Utlod- ning av tekstilkunst, håndarbei- der, smykker, glassarbeider, kaffe, hjemmebakst og mye, mye annet resulterte i et overskudd på 8600 kroner som går til barne- byen. Foto: Kari-Sofie Jenssen KIDnummer (fylles ut av SOS-barnebyer) 1602 44 17313 Mottakers kontonummer Ja, jeg vil være med og bygge Fagforbundets barneby med kroner: Konto som skal belastes i 24 måneder Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag. BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder. 50,- pr mnd via avtalegiro 100,- pr mnd via avtalegiro 200,- pr mnd via avtalegiro Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av betalingen. Fornavn: Etternavn: Adresse:    Avdelingsnr. Fagforbundet: Postnummer:    Poststed: Telefon:    E-post: Sted/Dato:    Underskrift: SOS-barnebyer,Postboks733Sentrum,0105Oslo    FordenneavtalengjelderdealminneligevilkårforAvtaleGiro. 714004 0 0 0 0 0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 4 0 0 _ 54 > Fagbladet 1/2007 Verver: _______________________________Tlf:_______________ fbaargang2007 fbseksjonKIR