KRYSSORD «Før så yngre eldre ut, nå ser eldre yngre ut.» IVAR WALLENSTEEN Hermod © 101    Brenn- 11-2006 bar Inn- sigelse Lege fork. Hendel Mate Land Opp- skaket T one Tall    Sorg fork. Troende Gutte navn Rus- middel Grubler Spiss Over- Nesevis rekke Svar Fremtre Hast Kri- gersk Lengte Enslig Hevde Belegg Ikke Eiendel Ost Skjær Artik- kel Mate Over-    Pike klasse navn Befri Kort Besøk- ende Bekreft -else Kutte Plagg fork. Roma- Grønn- Engelsk Potte Lever nia sak Pike navn by Oppbrus -ende Fange Ansten- dig Pike navn Man    Gå Dyre- føde Bringe T omt    Øster- Hus Kikke Uprøvd rike Spotte Grei Arterie Dessert Befest- ning Uflaks Tallord Over To konso. Ut- vendig Trivsel Polit.- parti Rekke Igjen Pass- ende Nonsens Løsningen på kryssord nr. 1 må være hos oss innen 15. februar! Merk konvolutten med «kryssord nr. 1» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut VINNERE av kryssord nr. 10 U    S    S SMÅVOKST NÅL DE TAR VARE > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: RuthOlsen 1605 Fredrikstad ErlingSvanberg 8030 Bodø Wenche Halvorsen 3160 Stokke DJERV EN SPÅ åpnes! E T GID TÅR LEDER VASE NIAPALROS NAVN FJELLRYGG E ENDELSE UREAAREIR SI L REGNERT I V RÅN E ADRESSE NEDAD SLAVE TURNER POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET NESTEINAIH MITT ARNT ANNONSERE S VAKT ENDRE EINER SPISS TRE ODØR EIR ELETEEMPEKERE 58 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR