«Tiden går som en røyk, og jeg har det godt.» JOBBLIV fbaargang2007 fbseksjonKIR