INNHOLD > 8    TEMA: Vil kriminalisere horekunden 14    Grønne verneombud 18    Rettigheter framfor brød og sirkus 20    PORTRETTET: Større enn seg selv 43    Bedre for unge på gamlemåten 44    FOTOREPORTASJEN: Glede skaper musikk 50    Slaveriet fortsetter i Burma 58    Støtte til SOS-barnebyen i Angola FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Dataspråk kan skape fremmedgjøring 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56    KRONIKK: Bruk retten, ikke reservasjonsretten 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Urmennesket 27–42 KONTOROGADMINISTRASJON Fortsatt jern- grep i Burma Militærjuntaen i Burma har fortsatt full kontroll, men burmesiske flyktninger har ikke gitt opp håpet om å bli kvitt generalene. 50 > Mye kav i NAV – Nå skal vi bygge den nye, felles NAV-kulturen, lovet arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen. Flere steder preger rivalisering og mistillit forholdet mellom fagforeningene og de ansatte fra ulik bakgrunn. 30 > 2 > Fagbladet 1/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9286 ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 An C. Lindstrøm an.lindstrom@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 41 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen Ingeborg Vigerust Rangul Foto: Scanpix Foto: Thomas Skaug fbaargang2007 fbseksjonKON