SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Sekretærer forsvinner Helsesekretærer utkonkurreres av talegjenkjennings-teknologi. 37 stillinger skal bort bare ved Sykehuset Buskerud. 29 > Søppel på hjernen Miljøvennlig bedriftsorganisering nytter. Plan- og bygningsetaten i Oslo er blitt et miljøfyrtårn. Ansatte tar med seg gode vaner hjem. 32 > Felles dataspråk Fokusforfatteren mener de ansattes organisasjoner må samarbeide om en felles IKT-strategi til beste for både pasi- enter og ansatte. 36 > Rogaland best på nettet Rik på journaler Pasientjournaler har gjort Bodø-baserte Dips til en av Europas 500 raskest voksende bedrifter. Dips har hatt stor suksess etter at selskapet vant anbudskonkurran- sen i Helse Øst. I dag har Dips levert elektroniske pasientjournaler til 55 prosent av sykehusene – til Helse Nord og Helse Øst og til store helseforetak i Helse Vest. I alt har Dips stått for 45 sykehusinstallasjoner, hvorav 30 er fullstendig papirløse, ifølge Digi.no. Sammen med sykehuskunder har selskapet utviklet et datasystem som gjør at sykehusene kan operere med en papirløs elektro- nisk pasientjournal. Når informasjonen ligger på papir, brukes mye arbeid på trans- port og leting, og livsviktig infor- masjon er ikke alltid på rett plass til rett tid. Dips har 73 ansatte, og de omsatte for 72 millioner kroner i fjor. Tekst: VEGARD VELLE Rogaland fylkeskommune ble kåret til årets offentlige nettsted for 2006. Hele 690 offentlige nettsider måtte se seg slått. Norge.no gjennomfører en kvali- tetsvurdering ut fra kriterier som tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Gjennom bedømmingen setter Norge.no fokus på offentlige nettsteder som lager gode løsninger. Hjemmesnekret I kommuner som havner bakerst i rangeringen, virker layout og presentasjon hjemmesnekret. Informasjonen om de kommunale tjenestene er plassert hulter til bulter og uten sammenheng. Noen kommuner har knapt nok telefonnummeret til rådhuset på nettsiden, mens andre har lagt ut både politiske dokumenter, opplysninger om tjenestetilbudet og skjemaer. – Når en ikke følger standar- dene for publisering, ekskluderer en enkelte grupper fra nettsiden, sier Aud Marie Hauge, inter- aksjonsdesigner i Gazette, til Kommunal Rapport. Flinkere kommuner Resultatene fra årets vurdering viser at de offentlige nettstedene blir stadig mer tilgjengelig. Særlig kommunene har blitt flinkere. I 2005 oppfylte 56 kommunale nettsteder åtti prosent av til- gjengelighetskriteriene til Norge.no. I år oppfyller 120 kommunale nettsteder disse. Norge.no delte ut i alt fire priser til ulike offentlige etater som utmerket seg med god kvalitet på nettet. De flinkeste Rogalands nettside er både over- siktlig og markerer tydelig i menyen hvor en befinner seg. Et pluss er at svaksynte kan få lest opp teksten og at sidene er til- rettelagt for utskrift. Ellers endte Statens foruren- singstilsyn opp som årets statlige nettsted. Årets nettjeneste ble Statens lånekasse. Tilgjengelig- hetsprisen tilfalt arbeids- og velferdsetaten NAV. Tekst: VEGARD VELLE > FØRSTEKLASSES NETTSIDE • Sats på en god struktur og navigasjon. • Tjenestetilbudet må være godt synlig, slik at brukerne finner informasjonen de trenger. • Språket må være forståelig og ikke byråkratisk. • Legg ut elektroniske skjemaer der det er mulig, og legg til rette for at brukerne kan få opplest tekstene på nettsiden. Fagbladet 1/2007 > 27 Illustrasjonsfoto: Eva Kylland fbaargang2007 fbseksjonKON