30 > Fagbladet 1/2007 Personkortet er ikke på plass. De ansatte er overarbeidet, og det er mange interne konflikter. Oppstarten av de første NAV-kontorene har vært alt annet enn friksjonsfri. Tekst: VEGARD VELLE Foto: THOMAS SKAUG Rivalisering og mistillit preger ikke bare forholdet mellom de ansatte fra de tidligere etatene, Aetat, trygdeeta- ten og sosialtjenesten. Også fagfor- eningene krangler så busta fyker. – Utfordringen er at vi skal bygge en ny NAV-kultur som ikke baserer seg på den kulturen som var i trygdeeta- ten, ikke på den i Aetat og heller ikke på den kulturen som var på sosialkon- torene. Nå skal vi bygge den nye, felles NAV-kulturen, lovet arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i Stortingets spørretime 8. november i fjor. Testpiloter At kulturforskjeller og interessemot- setninger ved sammenslåinger kan legge grunnlaget for mistro og interne stridigheter er en kjent sak. Skrekk- scenariet er sammenslåingen mellom SAS og Braathens Safe. Der har arbeidsstopp, rettssaker og offentlige beskyldninger preget samarbeidet fra første dag. Slik blir det ikke nødvendigvis i NAV, men pilotkontorene står likevel foran en stor test. De skal prøve ut ny teknologi, nye strukturer, nytt regel- verk og nye arbeidsformer. De ansatte skal endre måtene å jobbe på, samtidig som de skal betjene brukerne minst like godt som før. Pilotkontorene skal legge lista for alle NAV-kontorene som kommer etterpå. Kulturkrasj Et av pilotkontorene som har fått smake på virkeligheten bak de flotte ordene om NAV-reformen, er NAV- kontoret på Hamar. Det er ikke enkelt å forene folk fra ulike kulturer og med høyst forskjellige arbeidsmetoder. En rekke disputter har rast siden oppstar- ten i oktober. De ansatte som kom fra Aetat fulgte en streng, regelstyrt definisjon av hvem de skulle hjelpe. Alle som ikke passet inn i systemet, ble sendt videre. På sosialkontoret fungerte det derimot ofte motsatt – personen kom først. Siden de nye arbeidsrutinene på en rekke områder ikke er fastsatt, får de ansattes ulike meninger godt med Profesjonsstrid og kultur Profesjonsstrid og kultur fbaargang2007 fbseksjonKON