50 flasker, én genser For å skape oppmerksomhet og få kollegene til å endre vaner, har miljøteamet vært aktive med å fortelle om pågående tiltak. Når det ikke skjer noe spesielt nytt, sender gruppa i stedet jevnlige drypp med miljø- informasjon, gjerne formulert som et spørsmål. For eksempel: Visste du at gjenvunnet plastemballasje kan brukes til flere daglig- dagse produkter? Neste gang du tar på deg en varm fleecegenser, så tenk på at den muligens er laget av en brusflaske du kastet i en panteautomat året før! Fleeceklær kan lages av opptil nitti prosent gamle plastflasker. En genser tilsvarer rundt femti liters- flasker! I etterkant følges svarene opp med medarbeidersamtaler. Deretter setter avdelingene seg felles mål for forbe- dring. Blant HMS-tilbudene er et rekrea- sjonsrom for avslapning, et trimrom med mulighet for trening i arbeids- tiden og premierte sykle-til-jobben- aksjoner. Miljøvennlige innkjøp Oslo kommune har vedtatt at samtlige av byens virksomheter skal miljøserti- fiseres. Plan og bygg var omtrent den hundrede enheten i hovedstaden som fikk et miljøsertifikat. For tiden er fokuset rettet mot avfall, bruk av miljøvennlige produk- ter og reduksjon av energiforbruket. Innkjøp av artikler som såpe, papir og mat skal skje fra bedrifter som er miljøvennlig. Giftige produkter, som tonerkassetter og spraymaling, skal leveres som spesialavfall. Økologisk i Sverige Alt lys, utenom i møterommene, blir automatisk slått av klokken 18. Kontormaskiner som bruker mye strøm i hvilemodus, slår seg av etter en stund. I helgene blir varmen dempet og ventilasjonsanlegget slått av. Vektere slår av lys som står på i korridorer og kontorer. Hvert tredje år må etaten godkjen- nes og sertifiseres på nytt. For å komme gjennom nåløyet må en vise til fortsatt satsning og framgang. På miljøområdet gis ikke adgang til å hvile på ens laurbær. – De konkrete målene i plan og bygg er ikke selvsagte. En studietur til Gøteborg viste at kontoransatte i nabo- landet er mer opptatt av hvor mye av maten som er økologisk produsert, for eksempel melk til alders- og syke- hjem, forteller Ask. miljøsertifisert. Ifølge lærerne der er det nå umulig å kaste avfallet på feil sted uten å få 24 anklagende småbarns øyne stukket mot seg, forteller Ednes. Felles forbedring For å bli sertifisert som et miljøfyrtårn må virksomheten tilfredsstille en rekke krav. Plan- og bygningsetaten måtte sette ned et miljøteam, lage nye prosedyrer og rutiner samt skaffe en oversikt over energiforbruk, avfalls- håndtering og innkjøp. I tillegg måtte de bli flinkere på av- fallshåndtering, energiforbruk, miljø- vennlige innkjøp og HMS-rutiner. Det sistnevnte har medført en årlig kartlegging av trivselen. Samtlige ansatte spørres ut om støy, ventilasjon, temperatur, mobbing og trakassering og ens forhold til de overordnete. Fagbladet 1/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKON