GENERALREGIME I BURMA 50 > Fagbladet 1/2007 ILO er lei Det er vanskelig å få oversikt over retts- systemet i Burma. Burmas grunnlov fra 1947 ble forkastet av det sosialistiske diktaturet i 1974. Landet baserer seg derfor på noen lover fra koloniherren Storbritannia, lovgiving iverksatt fra 1974 til 1988, samt dekreter og militære ordre etter den tid. Burma ratifiserte i 1955 ILO- konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid, og de er derfor rettslig bundet av den. Til tross for at militærjuntaen mener det ikke foregår tvangsarbeid i landet, utstedte den i 1999 og 2000 to ordre som gjorde det straffbart å tvinge innbyggerne til å arbeide. Dette har ifølge Amnesty ikke hatt stor effekt. ILO er det internasjonale organet som har vært tydeligst i sin kritikk av regimet, og har siden 1998 truet Burma med ulike tiltak om de ikke iverksetter tiltak for å forhindre tvangsarbeid, så langt uten reelle resultater. Drapstruet ILOs stedlige representant i hovedstaden Rangoon, Richard Horsey, ble i fjor draps- truet ved flere anledninger, samtidig som Burma truet med å trekke seg ut av ILO etter krass kritikk fra organisasjonen. Det er likevel ILO som har lyktes best i å rokke juntaen de få gangene den har latt seg påvirke av internasjonalt press, og den siste tiden har det vært jevnlige møter mellom det burmesiske arbeids- departementet og Richard Horsey. Videre har noen av dem som har blitt fengslet fbaargang2007 fbseksjonKON