Grønne verneombud Hvorfor skal verneombudene bare tenke på arbeidsmiljøet? Nedre Eiker kommune vil også gjøre ombudene til miljøvernere. Tekst: EVEN TØMTE Foto: JUNE WITZØE – Her er det søppel. Poser og sånn, forteller Vebjørn (5) og Kasper (3). – Som er laget av plast, supplerer verneombud Jorunn E. Kristiansen. Guttene står i gangen i Langløkka barnehage og peker. Rundt dem står tre hvite plastikkdunker. – Oppi her kaster vi brødposer, sier Vebjørn og kikker i en annen dunk. – Hva er de laget av, da? – Papir! – Hvorfor kan dere ikke kaste alt søppelet i én dunk? – Hvis vi ikke kaster alt på samme sted, blir det ikke så mye på søppel- dynga, forklarer Kasper. En barnehage er en forbruker, men også en produsent. Som alle andre påvirker også barnehagen miljøet omkring seg. – Vi har et enormt forbruk av papir. Vi kjøper inn mye matvarer, leker og utstyr. Det kan også gå på hvilke krav vi stiller til vedlikehold, sier Kristian- sen. Likevel blir vi enige om at noe av det viktigste som kommer ut av en barne- hage, er tanker og ideer. – Vi kan sette miljø mer på dags- ordenen i barnehagen. Rammeplanen sier noe om det, men det er ikke så mye som vi burde hatt. Vi har for eksempel kildesortering av søppel, men har ikke vært så bevisst på å fortelle barna hvorfor, sier Kristi- ansen. Sivilisasjonens utfordring I Nedre Eiker kommune skal verne- ombudene i kommunale virksomhe- ter også ta ansvar for hvordan arbeids- plassen påvirker det ytre miljøet. Kommunen vil bygge et nettverk av ansatte med kompetanse og myndig- het til å se til at varer og tjenester som kjøpes inn holder god miljøstandard, ressursene brukes effektivt og at virk- somhetenes påvirkning på miljøet blir så skånsom som mulig. Målet er at alle virksomhetene i kommunen skal sertifiseres som «miljøfyrtårn». – Klimaendringene er kanskje den største utfordringen i vår sivilisasjons historie. Vi er nødt til å ta noen grep, sier hovedverneombud Tor Arne Bjørn. På sikt håper kommunen å etablere en ny rolle for verneombud over hele landet. Få på plass lovendringer som gir verneombudene reell myndighet i miljøspørsmål. I dag åpner ikke > VERNEOMBUDET • Skal se til at hensynet til arbeidstaker- nes sikkerhet, helse og velferd i arbeids- miljøloven er ivaretatt på arbeidsplas- sen. Ansvaret for arbeidsmiljøet ligger likevel hos arbeidsgiveren. • Har rett og plikt til å stanse arbeidet dersom det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse. 14 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM