Fagbrev viktig Fagbrev kan være et viktig tiltak for å heve statusen til vaktmestere og driftsoperatører. Men det fins også andre muligheter. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – status Faggruppen for vaktmestere har i lengre tid jobbet med et eget fagbrev, men så langt har arbeidet ikke gitt resultater. Et forsøk i fjor sommer strandet fordi tariffmotparten, KS, sa nei. Men forbundet har ikke tenkt å gi seg. Arbeidet fortsetter som før, men med noen nye innfallsvinkler. Alle steiner skal snus for å få et fagbrev på plass. Ensrettet eller bredt? Da drøyt 90 vaktmestere, driftsopera- tører og teknisk personell hadde seminar i Oslo like før jul, virket det som om det var stor enighet om å forsøke å etablere et nytt fagbrev. Men noen motforestillinger dukket opp: Mange vaktmestere har et fagbrev fra før; de er rørleggere og elektrikere osv. Enkelte kritiske røster var bekymret over at et eget fagbrev kunne ensarte miljøet, i stedet for at det ble bredt sammensatt av forskjellige fagpersoner med ulike yrkesutdanninger. Samtidig var det bred enighet om at det blir viktig for Fagforbundet å arbeide for å heve statusen til vakt- mestere og driftsoperatører. Hvis et eget fagbrev kan bidra til dette, vil det være svært velkomment. Ny tittel Leder for faggruppe 1 for vaktmestere, Ragnar Johansen, mente det var viktig å gjøre noe med selve yrkestittelen. – En vaktmester er for mange en person som sørger for at plenen er klippet om sommeren og at fortauet er strødd og snøen måkt om vinteren. Slik er det jo slett ikke! Vi har drifts- ansvaret for store og kompliserte anlegg som svært mange mennesker er avhengig av. For å reflektere dette 30 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM