MILJØANSVARLIGE: Morten Ragnøy Ednes og Torill Ask viser stolt fram avfallssystemet hos Plan- og bygningsetaten i Oslo. Søppel på hjernen I Oslos plan- og bygningsetat følger de ansatte spent med på statistikker over søppel. Statistikkene tas opp på ledermøtene, på lik linje med tallene for sykefravær. Tekst og foto: VEGARD VELLE Plan- og bygningsetaten ble nylig sertifisert som et såkalt miljøfyrtårn. Med sertifiseringen følger blant annet krav til gjenvinning av avfall. Kravene har tydeligvis hjulpet, siden mengden avfall til gjenvinning har økt markant, fra 60 til 79 prosent. Det endelige målet er likevel ennå ikke nådd. Tallet skal videre opp. Før kastet de 380 ansatte gjennom- snittlig to kilo papir hver seg per uke. Det tallet skal ned. – Vi skryter av oss selv når kilde- sortering øker. Spesielt ønsker vi å redusere forbruket av papir og engangsartikler, forteller Torill Ask, rådgiver i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Papir, glass og metall Hver måned får miljøteamet en av- fallsoversikt. Denne er kategorisert i papir, glass, metall, hardplast, mykplast og papp. Både ledergruppa og arbeidsmiljøutvalget får jevnlig informasjon om avfallsutviklingen. – Vi gjennomfører elektronisk saksbehandling og arkivering. Nylig innstilte vi alle printerne på dobbelt- sidige utskrifter. Jeg gleder meg til å se på avfallsstatistikken for november og desember, innskyter Ask. Fremst i pannebrasken – Det viktige med miljøsertifiseringen er at miljøbevisstheten forplanter seg. Siden det er fett å ha en avtale med Oslo kommune, bestreber tilbydere seg på å oppfylle kommunens miljø- krav, forteller Morten Ragnøy Ednes, arkitekt og hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten. Dermed sprer den miljøvennlige bedriftsorganiseringen seg som ringer i vann. En annen viktig effekt av miljøser- tifiseringen er bevisstgjøringen som følger i kjølvannet. – Det har vært lett å få folk til å sortere søpla, slå av pc-skjermene og skru av bordlampene. Mange tar med seg de gode vanene hjem, forteller Ednes. Veitvet skolefritidsordning er et eksempel på at bevisstheten kan innprentes allerede fra ung alder. > MILJØFYRTÅRN Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifi- kat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Hensikten med Miljøfyrtårn-programmet er å heve miljøprestasjonene i private små- og mellomstore bedrifter og offent- lige virksomheter. Virksomheter som går gjennom en miljø- analyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Bjelleku-prinsippet er et nøkkelprinsipp for spredning lokalt. Når for eksempel første malermester, eller første sykehjem i en kommune/region er sertifisert, markedsføres Miljøfyrtårn ved hjelp av disse «bjellekuene». De forteller om sine gode erfaringer til andre malermestere og andre sykehjem. – Samtidig med oss ble Veitvet SFO 32 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM