Etablerer høyskole- nettverk Høyskoleutdannende er en gruppe Fagforbundet ønsker å satse sterkere på. Et landsomfattende nettverk skal bidra til at deltakerne får større faglig nytte av hverandre. Tekst og foto: PER FLAKSTAD På en konferanse rett før jul hadde Fagforbundet samlet høyskoleutdan- nede i teknisk sektor og noen fra kontor og administrasjon for å komme i gang med å bygge et nett- verk. Samle ønsker og melde dem inn – Dere vet selv hvilke behov dere har. Gjennom et nettverk kan dere samle inn ønskene, bli enige om hvem som er de viktigste og melde dem oppover i systemet. Da får behovene deres større tyngde, og på den måten kan dere påvirke hva forbundet gjør for nettopp deres gruppe, sa Trude Rosnes Haukås, organisasjonssekre- tær i Hordaland som har bygget opp et velfungerende nettverk av hoved- tillitsvalgte i fylket. Hun ledet konfe- ransen sammen med Eli-Karin Ynde- stad fra firmaet EKY Kompetanse. Etterutdanningsmuligheter og faglig oppdatering på aktuelle spørs- mål, som f. eks. region-reformen og korrupsjon, er sterke behov som mange har felles. Blant annet ble det pekt på hvilke muligheter som ligger i et samarbeid med Kommunal Kompetanse som kan gi kurs og konferanser som er spesielt tilrettelagt for høyskole-medlemmene. Helhetssyn Selv om andre grupper i forbundet er større og har lange tradisjoner i gamle NKF og NHS, er høyskole- gruppa opptatt av å være synlig, og de vil gjerne være inkludert i blant annet tariffarbeidet. FELLES FAGLIG SAMARBEID: Bak fra venstre: Astrid Meek, Kirsti Kopperud, Thomas Ertsås, Tore Fuglår, Roy Vindvik, Jeanette Krabbedal, Trond Enkerud, Tone Groseth, Arne Dale, Kjersti Strandli, Gunhild Enes, Rigmor Ryan Vannebo. Foran fra venstre: Kris Christoffersen, Ole Repstad, Kåre Karlsen, Daniela Dobbert, Jan S. Olsen, Trygve Fætten. Foran i midten: Leder av faggruppe 1 Gro Helland. Samtidig mente konferansedelta- kerne at det er viktig å være medlem i en bredt sammensatt organisasjon med folk på alle nivåer. – Vi ønsker å påvirke offentlig sektor ut fra vårt verdigrunnlag. Vi står for et helhetssyn som er viktig å ha med seg i debatten, og derfor er det viktig å ikke overlate arenaen til smale yrkesorganisasjoner som Nito og Tekna, sa styremedlem i SST, Per Jarle Valvatne. Samarbeid Per Næss, daglig leder i Kommunal- teknisk forening, bidro på konferan- sen ved å fortelle om foreningen og samarbeidet med Fagforbundet. Foreningen har faglige nettverk – både nasjonalt og internasjonalt, og har nylig etablert et internettbasert nettverk der alle med «kommune» i e-postadressen kan få tilgang på prosjektbeskrivelser og andre nyttige dokumenter, samt mulighet for å poste spørsmål. Nettverksarbeidet skal følges opp med en ny konferanse i løpet av 2007. 34 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM