INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Der kvinner tjener mest 14    Reagerer mot mediekjøret 16    Med blanke ark 18    Sprenger helsetabu 20    PORTRETTET: Merker for livet 48    FOTOREPORTASJEN: Lengsel i Naftalan 54    En annen verden er mulig 62    Vil samarbeide om utvikling FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Dataspråk kan skape fremmedgjøring 46 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Pensjonsreformen er elitens opprør 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Buster og Besta på Ødemark Foto: Vegard Velle Smusstillegg også til kvinner Likestillingsombudet mener Stange kommune diskrimine- rer Elbjørg Østli og de andre vaskeriansatte i kommunen. De får ikke smusstillegg, slik ordningen er i mange manns- dominerte yrker i teknisk sektor. 30 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Folkets kamp Årets Verdens sosiale forum foregikk i Nairobi og samlet 60.000 antika- pitalister, fagforeningsfolk og radikale intellektuelle fra hele verden. 54 > 2 > Fagbladet 2/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9278 ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 An C. Lindstrøm an.lindstrom@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 41 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen Ingeborg Vigerust Rangul fbaargang2007 fbseksjonHEL