NYTT Renatha vant i Høyesterett Renatha Bjørgo (38) er tilsatt i fast stilling som kirkegårdsarbeider i Kristiansand, selv om hun ikke hadde gyldig arbeidsavtale. Det ble nylig slått fast i Høyesterett. VANT FRAM: Høyesterett slår fast at jeg er fast ansatt i Kristiansand kommune, sier en glad Renatha Bjørgo. Fagforbund på datatoget – Jeg er kjempeglad, sier fagfor- bundsmedlem Renatha Bjørgo. Sommeren 2003 fikk hun kontrakt som sommerhjelp på Oddernes Kirkegård. Da sesongen var over, fortsatte hun i arbeidet, men uten kontrakt. Høsten 2004 ble det inngått avtale mellom kirkesjefen og Kris- tiansand kommune om at parkve- senet skulle overta kirkegårdsarbei- derne fra 1. januar 2005. Avtalen gjaldt bare fast ansatte – To måneder før overføringen ville arbeidsgiver ha meg til å underskrive en kontrakt som ville bety at jeg sto uten jobb etter to måneder. Jeg nektet å underskrive, forteller Renatha. I stedet gikk hun til Fagforbundet som hjalp henne å gå til sak. Stengt ute fra jobb – Jeg følte at arbeidsgiver prøvde å lure meg. Det handler om vern av en arbeidstaker når arbeidsgiver bruker sin makt, sier Renatha. Arbeidsgiver ga beskjed om at hun ikke fikk være med over til Park- vesenet. Hun møtte likevel opp første dag etter overflyttingen. Da ble hun sendt hjem igjen. Får erstatning Kristiansand tingrett ga henne rett til å gjeninntre i stillingen. I lagmannsretten vant motparten fram. – Vi anket til Høyesterett. En enstemmig dom derfra har endelig gitt meg medhold i at jeg er fast ansatt i Kristiansand kommune, sier Renatha, som takker for all støtte: –Sølvi Thomassen i Fagforbundet og LO-advokat Eyvind Mossige har opptrådt veldig profesjonelt og fulgt meg hele veien. Uten denne støtten hadde jeg ikke tort å føre saken helt til topps. Høyesterett har tilkjent Renatha Bjørgo192.756 kroner i erstatning for tapt lønn. Den norske kirke og Kristiansand kommune er sammen dømt til å betale hennes saksom- kostninger på 219.000 kroner. Seier – Dette er en prinsippsak og en stor seier, spesielt for midlertidig ansatte som skulle vært fast ansatt. En viktig dom som vil skape prese- dens, sier Sølvi G. Thomassen, rådgiver ved Fagforbundets kompe- tansesenter i Stavanger. Tekst: MONICA SCHANCHE Du kan treffe de fremste pc-guruer, dataarkitekter og beslutningstakere for morgendagens digitale samfunn på eForvaltningskonferan- sen 19.–20. mars. Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, El & IT Forbundet og Universitetet i Oslo, avdeling for forvaltningsinforma- tikk er arrangører. Bevisstheten er på vei opp om at ny teknologi i økende grad berører kjernesaker for fagbevegelsen. Flere fagforbund tar derfor tyren ved hornene ved å sette seg som mål å være samfunnsledende for den digitale utviklingen. Fagforbundets medlemmer begynner på ulike måter å merke e- forvaltningskonsekvensene. Ved sykehusene i Buskerud og Telemark kan opptil 60 stillinger forsvinne på grunn av digital talegjenkjenning. Les mer på: www.eforvaltningskonferansen.no Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 2/2007 > 5 Foto: Eva Kylland fbaargang2007 fbseksjonHEL