TEMA LIKELØNN kvinnelige kommunalt ansatte er høyere enn for deres mann- lige kolleger. I gjennomsnitt tjener kvinnene 273.311 kroner, tillegg ikke medregnet. Mennene tjener 269.681 kroner. Kvinnenes lønn utgjør dermed 101,4 prosent av mennenes. I de øvrige 430 kommunene i Norge tjener mannfolkene mest. Tallene stammer fra KS’ lønnsstatistikk for desember 2005. Etter at tallene ble hentet inn, har kvinnene styrket stil- lingen. Rådmannen er blitt rådkvinne. Også den nytilsatte, kvinnelige økonomisjefen i kommunen har tatt over for en mann. Hva er det som gjør denne kommunen så spesiell? – Det ligger i hele grunnstruk- turen. Kvinnene holder hus og hjem. I urbane samfunn er det nok annerledes, men slik er det i mindre primærnæringssamfunn sørpå også, mener Sommerset. Havet lokker På fiskemottakene på land jobber både kvinner og menn. På havet er det derimot bare mannfolk. Mange gutter velger å slutte tidlig på skolen. Fisket lokker med høye inntekter og få formelle krav om kompetanse ut over båtførerbevis. – Eplet faller ikke langt fra stammen. Hvis foreldrene dine har klart seg fint uten utdan- ning, er det lett å tenke at man gjør det selv også. Det er stor forskjell fra år til år, men i enkelte kull velger så mange som halvparten ikke å gå på videregående, forteller rektor Jan Arne Strøm ved Værøy skole. Utdanningsnivået på Værøy er 10 > Fagbladet 2/2007 «Kvinner har alltid hatt en spesiell status i fiskerisamfunnene. De har vært hjemme, holdt orden og styrt husholdningen. De har gjort alt og kunnet alt.» Rådmann Inger-Marie Sommerset. fbaargang2007 fbseksjonHEL