TEMA LIKELØNN Menn tjener langt mer enn kvinner. I offentlig sektor er forskjellen større i dag enn den var på slutten av nittitallet. De best betalte jobbene tilhører stort sett menn. For hver tier en mann tjener, tjener en kvinne i gjennomsnitt bare 8 kroner og 47 øre, ifølge Statistisk sentralbyrå. For å sammenlikne tallene har lønna blitt regnet om til såkalte «heltidsekvivalenter». Men etter- som kvinner jobber langt mer deltid enn menn, og menn i tillegg har høyere kapitalinntekter, blir forskjellen i inntekt enda større enn dette. Samlet sett tjener kvinner bare to tredeler av hva menn gjør. – Problemet er ikke at kvinner og menn lønnes forskjellig innenfor det samme yrket, men at kvinne- dominerte yrker over mange år har blitt verdsatt lavere enn typiske mannsyrker. Et eksempel er pleie- og omsorgsyrker, sier lederen i Fagforbundets forhandlingsenhet, Ann-Mari Wold. Norge har et sterkt kjønnsdelt arbeidsliv. Kvinner jobber i større grad i det offentlige og i helse og omsorg enn menn gjør, og i mindre grad i lederyrker. Forskjellene øker Menns lønn er høyere i alle områ- der av samfunnet. Tallene tyder samtidig på at forskjellene ikke vil forsvinne av seg selv. I offentlig sektor har lønnsforskjellene faktisk blitt større i løpet av de siste ni årene. Kvinners andel av menns lønn har sunket fra 87,6 i 1998 til 87,3 prosent i 2006. Forskjellene er størst i staten, mens kvinnelige ansatte i kommu- nene tjener 91,92 prosent av hva menn gjør. – Hvis man virkelig skal få gjort noe for å sikre likelønn, er ikke de økonomiske rammene vi har å forholde oss til i lønnsforhandling- ene store nok. Da trenger vi friske midler fra myndighetene, mener Wold. FASTGRODD: Gudrun Johansen kom til Værøy som 15-åring. Nå kan hun aldri tenke seg å reise. med utdanning. Det er fisket, på hav og land. Ungdommen blir borte, sier hun, Fisk og fly Ungdommene vi treffer på kafeen på supern går i niende klasse og har halvannet år igjen av grunnskolen. De har ikke hastverk med å velge hvordan de vil at framtida skal se ut. Noen tanker har de likevel gjort seg. – Jeg har lyst til å bli flygele- der. Jeg har hørt at de tjener bra, sier Andreas Bye Pedersen. Klassekameraten Adrian er mer usikker. – Jeg vet ikke hva jeg skal bli. Jeg har lyst til å ta allmennfag. Eller så skal jeg på fiskerskolen på Leknes og ta båtsertifikat. – Jeg vil jobbe med enten data eller elektronikk. Det er noe jeg er flink til og driver med daglig. Eller så skal jeg gå kokkeskole, sier Alexander Bye Pedersen. – Hva med å fiske? – Det tror jeg blir ganske kjedelig. Jeg er ikke interessert i det. Alle guttene har fedre som jobber i fisket. – Hele familien er fiskere. Unntatt damene, forteller Andreas. – Jeg skal til Trondheim, slår Hilde Sørensen fast. Hun vet ikke riktig hva hun vil gjøre der, men har lyst til å bo i en by. – Jeg syns det er kjedelig å bo på en øy, mener Hilde. Venninnen Anna Fulterer er ikke enig. – Det er hektisk og masete i byer, syns hun. – Kommer du til å bli boende her? – Jeg vil nok kanskje flytte tilbake hit en gang. Langt fra likelønn «Problemet er ikke at kvinner og menn lønnes forskjellig innenfor det samme yrket, men at kvinnedominerte yrker over mange år har blitt verdsatt lavere enn typiske mannsyrker.» Ann-Mari Wold. > MER OM LIKELØNN > Likelønnskommisjonen ble satt ned av likestillings- minister Karita Bekkemellem i fjor for å fremme forslag for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Kommisjonen skal levere sin rapport innen 1. mars 2008. www.likelonn.no LO har egne sider om likestilling. www.lo.no Statistisk sentralbyrå har et omfattende tallmateriale om lønn, inntekt og likestilling i Norge. www.ssb.no/emner/00/02/10/likestilling/ www.ssb.no/emner/06/lonn Likestillings- og diskrimineringsombudet erstattet i fjor Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering. www.ldo.no 12 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL