Pålegg som Helse Bergen har siden nyttår betalt dagsbøter på 10.000 kroner for manglende oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg ved Sandviken sjukehus. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: BJØRN ERIK LARSEN Helse Bergen fikk i fjor flere pålegg om å bedre arbeidsmiljøet etter Arbeidstilsynets God Vakt-kampanje. Tilsynet var ikke fornøyd med opp- følgingen av pålegget om å kartlegge det psykososiale miljøet ved Den regionale sikkerhetsenheten (RS) ved Sandviken sjukehus. Det har kostet Helse Bergen 10.000 kroner per virkedag siden 2. januar. Massiv kritikk Sandviken og RS ble ettertrykkelig satt på kartet da Arbeidstilsynets rapport ble kjent på tampen av 2005. Et par ansatte gikk ut med kritikk av sikkerheten, og TV2 formidlet inntrykk av at tilstandene ved RS var under enhver kritikk. NRK, Bergens Tidende og Bergensavisen fulgte i samme spor. Medieoppslagene skapte inntrykk av at ledelsen ved RS måtte være inkompetent og de fleste ansatte nesten like udugelige. Og på tampen av 2006 toppet det seg med dagsbøter fra Arbeidstilsynet. Etter å ha lest rapportene etter God Vakt-kampanjen er det en del ansatte som stiller spørsmål ved grunnlaget for å bøtelegge akkurat RS og bare RS. 32 > Fagbladet 2/2007 > REGIONAL SIKKERHETSENHET (RS) • Sandviken sjukehus er en del av det psykiatriske behandlingstilbudet i Hordaland. RS er en av flere enheter. Hit kommer pasienter fra hele Vestlandet, og flere av dem er for sjuke til å sitte i fengsel. • Tilsvarende enheter fins på Brøset i Trondheim og Dike- mark i Oslo. • Alle ansatte ved RS trener jevnlig for å møte pasientene på en ivaretakende måte. (Se også Fagbladet 10/2006) fbaargang2007 fbseksjonHEL