BJØRKMANNS, ALTA KURS Høyere faglig kompetanse? Ønsker du høyere faglig kompetanse i helse- og sosialfagene? Høgskolen i Finnmark har utdanningen for deg som har fagutdanning innen helse- og sosialfagene og som ønsker høyere faglig kompetanse innenfor fagområdet ditt. Studiet gir primært undervisningskompetanse i helse- og sosialfagene. I tillegg gir studiene også godt grunnlag for arbeid som for eksempel instruktør, fagkonsulent og mellomleder i næringslivets organisasjoner. Studiet er modulstrukturert og samlingsbasert over tre år med 3–4 samlinger pr. semester. Søknadsfrister: Realkompetanse: 1. mars Generell studiekompetanse: 15. april Nasjonalt kompetansesenter for amming arrangerer 2. Nordiske ammekonferanse i Oslo 24. og 25. mai 2007 Tema: Ammingens utfordring i dagens samfunn For påmelding se: www.rikshospitalet.no/ammesenteret KURS I FAGFORBUNDET Seksjon helse og sosial Buskerud Landsdekkende konferanse for barnepleiere Tema: • Familiefokusert nyfødtomsorg • Sterkt premature barn, oksygenmangel ved fødsel, hjertefeil • Amming/ morsmelksentral • Rusmiddelbruk under svangerskap Det tas forbehold om endring i tema Sted: Storefjell Ressort Hotell, Gol Tid: 18.04-20.04.07 Kursavgift: Medlemmer i Fagforbundet kr 2700,- Ikke medlemmer kr 3500,- Begge prisene inkluderer opphold i dobbeltrom og helpensjon f.o.m. onsdag lunch t.o.m. lunch fredag ( enkeltrom mot tillegg) Påmeldingsfrist: 22. februar 2007 Påmelding til:    Fagforbundet Buskerud Haugesgt.1 3019 Drammen tlf:32898090 Fax: 32 89 14 13 mail: fylke_buskerud@fagforbundet.no Eventuelle spørsmål vedrørende konferansen stilles til: Kristine Bjella Stavn, Seksjon helse og sosial Fagforbundet Buskerud tlf: 32 89 80 93/911 08 811 Giro sendes etter påmeldingsfristens utløp. Dette er en bekreftelse på at du har kommet med på kurset. Kursmateriell ettersendes når kursavgiften er mottatt Fagbladet 2/2007 > 37 Mer informasjon? Se www.hifm.no fbaargang2007 fbseksjonHEL