Denduer,derduer I prinsippet fungerer et lekotek akkurat som et bibliotek: I stedet for bøker, låner man leker. Der bibliotekaren hjelper til med å finne fram til riktig informasjon, hjelper spesialpedagogene Kari Engelbretsen Kjellberg og Hege Vitsø med å finne riktige leker. Og akkurat som for biblioteket, skal terskelen for å komme til lekoteket være lav. – Lekoteket er for barn med spesielle behov, forklarer de. Det kan være barn som har problemer med språk, konsentrasjon, samspill, motorikk, hørsel eller syn. gog, og besøker Joakim og May Torill i barnehagen fem timer i uken. Denne vinteren jobber de med stør- relser og farger. De har nettopp levert inn et puslespill med bamser av ulik størrelse. Det var en suksess, og nå er Grethe på jakt etter noe som igjen kan fange Joakims oppmerksomhet. Kari Engebretsen Kjellberg, som er en av lekotekets daglige ledere, viser fram nyanskaffelsene blant flere hylle- meter med puslespill. Noen med to, noen med fire, noen med tolv eller tjue biter. Med eller uten knotter. Noen enkle, noen detaljerte. – Barn med spesielle behov forblir gjerne litt lenger på samme utvik- lingsnivå, og da er det viktig å ha nok materiale til å holde på interessen deres. Da blir alt nytt og stimulerende, og de har mulighet til å gå litt videre hele tiden, forklarer Kari. – Oi, det puslespillet var fint, skyter Grethe inn. – Det tar vi. Kunnskap om leker og barn I tillegg til Joakim, følger Grethe for tiden fire andre barn. Lekoteket er et fantastisk sted å gå for å få veiledning, mener hun. > LEKOTEK • Et lekotek kan sies å være en lekebase. • I tillegg til å låne ut leker, gir lekotekets personale pedagogisk veiledning for oppfølging av barnet. • Lekotekene er utviklet for barn med spesielle behov, men er i prinsippet åpent for alle som føler de trenger det. • Lekoteket er for barn på utviklingsnivå 0–6 år. • Både foreldre, pedagoger, barnehageassistenter og helsepersonell kan bruke lekoteket. • Det fins dessverre ikke lekotek i alle kommuner. Fornebu – men annenhver måned kommer de altså innom lekoteket. – Det er helt klart at lekoteket er veldig verdifullt for mitt arbeid med Joakim, sier hun, og trekker fram både utvalget av leker og veiledningen som viktig. – Uten disse ville det vært vanskelig å jobbe like målrettet. Litt etter litt Mens Joakim og May Torill fortsetter leken, går Grethe Kleven bort til hyllene for å velge ut lekene Joakim skal få med seg tilbake til barnehagen denne gangen. Grethe er spesialpeda- Det kan også være barn med ulike syndromer som for eksempel Downs syndrom, barn med autisme eller barn som er multifunksjonshemmede. De ansatte legger stor vekt på hvor viktig det er å ha tid til rådighet. På lekoteket i Bærum reserverer man alltid en hel time per barn, og gjennom lek og indi- viduell veiledning med utprøving av materiell får barnet låne med seg leker tilpasset sitt behov. – Om foreldre, eller en barnehageassistent, mener at et barn trenger litt ekstra opp- følging, er de alltid velkomne til å ta kontakt med oss. Vi er ikke her for å sette diagnoser, eller teste barnet. Først og fremst vil vi møte barna der de er, og prøve å gi dem en håndsrekning på veien. De ansatte har utrolig mye kunnskap om barns utvikling, og ikke minst om hvordan vi kan bruke forskjellige leker til å hjelpe dem videre. Grethe har erfart at ikke alle barnehager er like godt utrustet, og at dette kan være en spesielt stor ulempe for de barna som har behov for litt ekstra. I utgangspunktet har jo barneha- gene et godt grunnlag for å vite hva barna trenger, både for motorisk og intellektuell utvikling. Men godt leke- materiale er dessverre dyrt, og da er det veldig bra at lekoteket kan fungere som et supplement. Fagbladet 2/2007 > 39 fbaargang2007 fbseksjonHEL