verket. Folk hører om oss via jungel- telegrafen, og hjelpen vi gir er gratis, sier han. Kontoret er åpent hver dag mellom klokka 10 og 17, og ellers etter behov. Telefonen er alltid viderekoblet til en besøk og snakker kosthold og sunnere skolemat. «Ut på tur» er et tiltak for å få innvandrere ut av isolasjon, og gi mulighet til aktivitet og naturopple- velser sammen med andre. De har også vært ute på flere eldresentre for å IHSG bruker rollespill og samarbei- der med «Teaterkunst uten grenser» for å ta opp kontroversielle tema. – Teaterformen når bedre ut til ungdom enn tørrprat. Vi har også en del unge nettverksmedlemmer som er med når vi er ute på skolene og infor- merer om tvangsekteskap, rus og sosi- ale problemer, forteller Uzma Gondal fra Pakistansk kvinneforening. Innsats for kvinner Gondal framholder at de kan gi råd når det oppstår familieproblemer, konflikter mellom foreldre og barn, og hvor de kan få hjelp videre. – Vi samarbeider med krisesentre, har diskusjonsgrupper og bevisstgjør kvinner om deres rettigheter. Vi ar- beider med integrering av første og andre generasjon med sy- og mat- lagingskurs der både mor og datter eller svigerdatter er med, sier Uzma Gondal. «Vi har våget å ta opp meget tabubelagte emner som tvangsekteskap, æresdrap, vold og psykiske lidelser.» Daglig leder Tayyab M. Choudri. i nettverket, og de er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Styrelederen framhever samarbeidet med barnevern, krisesenter, Røde Kors og flere departementer. De samarbeider også nært med familievernkontor og med flere av imamene i Oslo for å nå ut med helse- opplysning til målgruppen. Nettverksmedlemmer går på skole- snakke om tilbud til eldre og bidra til å minske fordommer mot ansatte med innvandrerbakgrunn. Kultur mot aids Vad-festivalen i desember er en stor multikulturell mønstring på verdens- dagen mot aids for å nå ut til ungdom med minoritetsbakgrunn med infor- masjon for å forebygge hiv og aids. Fagbladet 2/2007 > 19 fbaargang2007 fbseksjonKIR