AKTUELT Overvinner angsten Ny behandlingsmetode hjelper unge til å forebygge angst og depresjoner. Å gjenkjenne følelser og fokusere på det posi- tive, står sentralt. Dr.philos og forsker Simon-Peter Neumer ved Helse Øst og Sør har via en arbeidsgruppe gjennomført et pilotprosjekt ved tre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Jessheim, Ringerike og ved Folloklinikken i Ski, og ved Nordby skole i Ås. Øving gjør mester Behandlingsmetoden heter Friends. Barn fra sju år og ungdom jobber i grupper under veiledning fra tera- peuter. De får et arbeidshefte med øvelser og oppgaver. De deltar på ti gruppesamlinger. Etter endt program i ca. ti uker får de mulig- het til to oppfølgingssamlinger. 4–7 prosent alvorlig plaget – Tilbakemeldinger fra BUP og Nordby skole er positive fra de som har gjennomført behandlingen, sier Neumer ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse til Fagbladet. Barnebokfestival I april arrangerer Grimstad for første gang en festival bare for og om barnebøker. Målgruppa for festivalen er først og fremst barn på Han sier at det er et sterkt ønske fra BUP om å fortsette behand- lingen som er basert på kognitiv atferdsterapi. Behandlingsprogram- met er opprinnelig australsk, og effekten skal derfor evalueres i Norge. Enda flere terapeuter skal få opplæring. BUP i Helse Vest er i gang med et liknende forsknings- prosjekt. Mellom fire og sju prosent av norsk ungdom har så alvorlige psykiske plager at de trenger skoler og i barnehager i nærområ- det. Men det vil også være arrange- menter for voksne. Byen ønsker å forsterke kallenavnet som dikternes by; både Ibsen og Hamsuns tilknyt- ning, nå satser de på de yngste.    TB behandling. Årsakene kan være nære personers død, foreldres skilsmisse, ulykke, sykdom, skifte av skole, seksuelle problemer eller flytting. Tekst: AN C. LINDSTRØM F Følelser; lære å nærme seg sine ulike følelser. R Rolig; lære seg å slappe av. I Indre;læreåfokuserepådetpositive,indreoggodetanker. E Et skritt om gangen. N Nå kan jeg belønne meg selv, for jeg har gjort mitt beste. D Det er øving som gjør mester. Lære å konfronteres med angsten. S Smil og ha det bra. KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (Allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Styrker studieforbundene I fjor gjennomførte de om lag 20 offentlig godkjente studieforbun- dene i Norge 43.000 kurs og studietiltak for 600.000 deltakere. I tidligere statsbudsjett har studieforbundene vært blant taperne. I årets statsbudsjett fore- slår regjeringen å styrke forbun- denes rolle som utdannings- og opplæringsaktører og bidragsytere. Det er foreslått at bevilgningen økes med 58 millioner kroner. Et utvalg skal også vurdere hvilken rolle forbundene har for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. HS Fagbladet 2/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKIR