i Bærum. Ute er det holkeføre og kald januar, men inne er det varmt i sinn og skinn. Joakim er i strålende humør, og demonstrerer gjerne lekene igjen og igjen. Kjempeutvalg – Joakim har vært innom her annen- hver måned siden han var seks måne- der gammel, og begynner etter hvert å bli kjent i lokalet, sier May Torill. Hun er barnehageassistent, og er ansatt for å ta seg spesielt av Joakim. Han har Downs syndrom, og derfor behov for ekstra oppfølging. Både Joakim og May Torill er til daglig å finne i Kilentun barnehage på Fornebu – men annenhver måned kommer de altså innom lekoteket. – Det er helt klart at lekoteket er veldig verdifullt for mitt arbeid med Joakim, sier hun, og trekker fram både utvalget av leker og veiledningen som viktige. – Uten dette ville det nok vært vanskelig å jobbe like målrettet, som det vi får muligheten til nå. Litt etter litt Mens Joakim og May Torill fortsetter leken, går Grethe Kleven bort til hyllene for å velge ut lekene Joakim skal få med seg tilbake til barnehagen denne gangen. Grethe er spesialpeda- gog, og besøker Joakim og May Torill i barnehagen fem timer i uken. Denne vinteren jobber de med størrelser og farger. De har nettopp levert inn et puslespill med bamser av ulik størrelse. Det var en suksess, og nå er Grethe på jakt etter noe som igjen kan fange Joakims oppmerksomhet. Kari Engebretsen Kjellberg, som er en av lekotekets daglige ledere, viser fram nyanskaffelsene blant flere hyllemeter med puslespill. Noen med to, noen med fire, noen med tolv eller tjue biter. Med eller uten knotter. Noen enkle, noen detaljerte. – Barn med spesielle behov forblir gjerne litt lenger på samme utviklingsnivå, og da er det viktig at man har nok materiale til å holde på interessen deres. Når man har et godt Barn med pesielle behov orblir gjerne itt lenger på samme utviklingsnivå, og a er det viktig at man har nok materiale.» ari Engebretsen Kjellberg, daglig leder utvalg, blir alt nytt og stimulerende, og de har mulighet til å gå litt videre hele tiden, forklarer Kari. – Oi, det puslespillet var fint, skyter Grethe inn. – Det tar vi. Kunnskap om leker og barn I tillegg til Joakim, følger Grethe for tiden fire andre barn. Lekoteket er et fantastisk sted å gå for å få veiledning, mener hun. De som arbeider her har utrolig    > Fagbladet 2/2007 > 33 « s f l d K fbaargang2007 fbseksjonKIR