> LEKOTEKET • Et lekotek kan sies å være en lekebase. • I tillegg til å låne ut leker, gir lekotekets personale pedagogisk veiledning for oppfølging av barnet. • Lekotekene er utviklet for barn med spesielle behov, men er i prinsippet åpent for alle som føler de trenger det. • Lekoteket er for barn på utviklings- nivå 0–6 år. • Både foreldre, pedagoger, barne- hageassistenter og helsepersonell kan bruke lekoteket. • Det fins dessverre ikke lekotek i alle kommuner. mye kunnskap om barns utvikling, og ikke minst om hvordan vi kan bruke forskjellige leker til å hjelpe dem videre. Grethe har erfart at ikke alle barne- hager er like godt utrustet, og at dette kan være en spesielt stor ulempe for de barna som kan ha behov for litt ekstra. I utgangspunktet har jo barne- hagene et godt grunnlag for å vite hva barna trenger, både for motorisk og intellektuell utvikling. Men godt lekemateriale er dessverre dyrt, og da er det veldig bra at lekoteket kan fungere som et supplement. Denduer,derduer I prinsippet fungerer et lekotek akkurat som et bibliotek: I stedet for bøker, låner man leker. Der bibliotekaren hjelper til med å finne fram til riktig informasjon, hjelper spesialpedagogene Kari Engel- bretsen Kjellberg og Hege Vitsø med å finne riktige leker. Og akkurat som for biblioteket, skal terskelen for å komme til lekoteket være lav. – Lekoteket er for barn med spesielle behov, forklarer de. Det kan være barn som har problemer med språk, konsen- trasjon, samspill, motorikk, hørsel eller syn. Det kan også være barn med ulike syndromer, barn med autisme eller barn som er multifunksjonshemmede. De ansatte legger stor vekt på hvor viktig det er å ha tid til rådighet. På lekoteket i Bærum reserverer man alltid en hel time per barn, og gjennom lek og individuell veiledning med utprøving av materiell får barnet låne med seg leker tilpasset sitt behov. – Om foreldre, eller en barnehage- assistent, mener at et barn trenger litt ekstra oppfølging, er de alltid velkomne til å ta kontakt med oss. Vi er ikke her for å sette diagnoser, eller teste barnet. Først og fremst vil vi møte barna der de er, og prøve å gi dem en håndsrekning på veien. 34 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR