Store ører lytter best Av og til overlater Paul Henriksen dokumenthaugen til seg selv. Mens kontoret på rådhuset står tomt, er kanskje ordføreren ute og leker med ungene i en av kommunens barnehager. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Hvaler har fått en ordfører som lar seg inspirere av Paulo Freire, den brasilianske pedagogen som frem- hevet dialog og samhandling som den viktigste kilde til kunnskap. Paul Henriksen har i løpet av ett år arbeidet sammen med kommunens ansatte i virksomheter utenfor råd- huset i over 20 dager. Hvaler-ordføre- ren har vært innom alle kommunens barnehager og skoler i tillegg til teknisk etat og helse- og omsorgs- sektoren. Og han skjønner ikke at ikke flere rådmenn og heltidspolitikere gjør det samme. For han har hatt så mye igjen for det selv. – All verdens dokumenter og seminarer kan ikke erstatte det å delta i den praktiske hverdagen til de ansatte, mener Henriksen. Store ører Henriksen snakker med særlig begeistring om dagene i barnehagene. Ikke bare har han lært en masse – han har også fått med seg noen uforglem- melige opplevelser. – Som da førskolelæreren presenterte meg ved å fortelle ungene om min rolle i kommunen, og en liten pjokk tydeligvis hadde hengt seg opp i noe helt annet. «Hvorfor har du så store ører?» spurte han. Jeg begynte å le og fikk aldri svart på spørsmålet, men han ga seg ikke. Henriksen ler fremdeles når han forteller om ungen og ørene. Flere menn I barnehagene har ordføreren arbeidet som assistent et par dager om gangen. Da har han hatt samme oppgaver som de andre, bortsett fra at han ikke har stelt de minste. – Noe av det mest positive fra utplasseringen har nok vært de spontane og tillitsfulle ungene, sier Henriksen. Det han ikke er helt fornøyd med, er at barnehagene mangler mannlige ansatte. – For ungene hadde det vært fint med flere menn. Og jeg kan love at de guttene som velger en barnehage som arbeidsplass, kan se fram til mange flotte arbeidsdager. Kjent med natur og kultur Hvaler har tre barnehager, og alle har en naturbarnehageavdeling. – Jeg har vært med ut på tur med ungene som går i naturbarnehage. Vi var på fisketur, og vi opplevde å få noe småfisk. Men kanskje enda viktigere er det at ungene på en sånn tur får en føling med den stedlige kulturen. Vi så fiskebåtene komme inn med reker, og vi ble en del av det daglige livet på kaia, forteller ordføreren som selv er svært engasjert i lokalhistorie. Men det er ikke bare barnehage- barna han kommer tett innpå livet. – Når jeg som ordfører har valgt å bruke mye tid ute i kommunens ulike virksomheter, er det både for å treffe brukerne, eller de som har nytte av våre tjenester, men det er også en investering i det å forstå våre ansattes praktiske hverdag. For eksempel er det blitt veldig klart for meg at det er tøft å jobbe i barnehage på kalde vinterdager. METODE FOR LÆRING: – Sam- talene og samarbei- det med de ansatte og barna har lært meg utrolig mye, sier Paul Henriksen. Og han tror at hans deltakelse også har gitt de ansatte og ungene noe. Fagbladet 2/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonKIR