PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Digitale verktøy - utfordrar vaksne og born i barnehagen Distribuert med Fagbladet - Ein animasjonsfilm krev mange bilete. Magnus må justera figuren for kvart bilete. nr. 1/2007 © Steinrøysa Barnehage fbaargang2007 fbseksjonKIR