Nancy Cardoso, Brasil Kjemper for sosialisme – En liten drøm er i ferd med å bli oppfylt. Jeg kjemper for land- reformer og mot at storkonsernene får kontrollen over såfrøene våre. Jeg er skeptisk til genmanipulering av frø. Sammen med folk fra Cuba og Malawi har hun jobbet for å opprette en internasjonal frøbank. Diskusjonen om et slikt inter- nasjonalt reservoar av frø startet på World Social Forum i 2002. Nå grunnlegger Venezuela en gratis frøbank for hele verden. – Til daglig er jeg pastor i en protestantisk kirke på bygda. Slag- ordet «en annen verden er mulig» betyr for meg kamp for sosialisme. Mary Loangeci Kamau, Kenya Hiv-smittet og diskriminert – Jeg vil ha tilbake friheten min. Siden jeg selv har hiv, er jeg spesielt bekymret for dem som har hiv og aids. Heldigvis er ikke barnet mitt smittet. Kamau er blant de få unge som har stått fram med sykdommen i Kenya. Folk er redd for diskrimine- ring. Foreldrene dine fordømmer deg. Vennene dine svikter deg. De sier du ikke kan gifte deg. – For tiden bruker jeg ikke medisin. Siden kroppen er relativt frisk, vil ikke myndighetene gi meg noe. To millioner lider av hiv og aids i Kenya En annen verden er mulig, Hvor treffer Fagforbundets topptillitsvalgte slumboere, antikapitalister og fagforeningsfolk fra resten av verden? Etter tiår med manglende samarbeid, hever en ny kampbevegelse hodet. Tekst og foto: VEGARD VELLE Den amerikanske revolusjonære Emma Goldmann sa en gang at «hvis jeg ikke kan danse til den, er det ikke min revolusjon». Å dømme etter de berusende danserytmene, tam-tam- trommingen og musikkutskeielsene under Verdens sosiale forum i Kenya, er det grunn til å være optimistisk på vegne av framtida. Tallet på deltakere, 60.000, taler for seg selv. Melk, blod og alkohol Blandet med afro-latino, reggaerytmer og kvinnekor pulserer abstrakte analy- ser av økonomi, politikk og ideologi. Inne på konferanseområdet selger ivrige souvenirselgere krukkeformede beholdere til å drikke melk, blod og alkohol av, utskjæringer av sjiraff, sebra og løve, skjerf i knallrøde farger og rutete masai-mønster. I Porto Alegre dominerte de jord- løse. I Mumbai hersket de kasteløse. I Nairobi var det slumboernes tur. Etter- som tilholdsstedet for Verdens sosiale forum har skiftet base, har globale aktivister blitt konfrontert med lokale sosiale bevegelser. Verdens sosiale forum ble arrangert første gang i 2001, i brasilianske Porto Alegre. Det skulle være en motvekt til Verdens økonomiske forum, rikmannskonferansen som avholdes hvert år i sveitseralpene i Davos. Mot krig og konserner Helt fra starten var de sosiale foru- mene en suksess. De sosiale kreftene bak var politiske aktivister, fagbeve- gelse og radikale intellektuelle. Under protestene mot Verdens handels- organisasjon (WTO) i Seattle i 1999, dannet disse kreftene en allianse. To år senere var den nye alliansen tilstrekkelig moden til å invitere folk på egne vegne, til debatt om strategi, organisering og alternativer. De nye, sosiale bevegelsene begynte å rette en ramsalt kritikk mot multi- nasjonale selskaper, krig og militari- sering, internasjonale finansinstitu- sjoner (som IMF og Verdensbanken), 50 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR