LIKELØNN TEMA FRAMTIDA: Flygeleder, data. Kanskje fiske? Framtida er åpen for niendeklassingene på Værøy skole. – I enkelte kull velger så mange som halvparten ikke å gå på videregående. I andre kull velger alle å gjøre det, forteller rektor Jan Arne Strøm (bildet til høyre). det laveste i landet. Seks av ti har ingen utdanning ut over grunn- skolen, dobbelt så mange som landsgjennomsnittet. Kun 8,6 prosent har utdanning på universitets- eller høyskolenivå, viser tall fra Statistisk sentral- byrå. – Kommunen må få folk uten- fra til å ta jobbene med høye krav til utdanning. Det er et problem, mener rektoren. Selv er han innflyttet fra Os i Hor- daland. – Hvorfor er det ingen jenter som velger å jobbe på fiske- båtene? – Det har vært en del overtro knyttet til at kvinner i båt betyr ulykke, og det er fortsatt noen grad av mannssjåvinisme i fiske- rinæringen. Det er vel ikke så mange jenter som egentlig har lyst heller, tror Strøm. Ensom svale Da Strøm begynte som lærer på skolen, hadde han tre mannlige kolleger. Nå er det elleve kvinner og ingen menn bak katetrene i klasserommene. – Det er klart jeg savner mannlige arbeidskolleger. Det blir noe helt annet. Det er lettere å sette seg ned og snakke om fotball med mannfolk. Nå blir det mye damesnakk. Men det er ikke noe problem. Hvis jeg savner mannfolkprat, kan jeg alltids sette meg ned sammen med vaktmesteren, sier rekto- ren. Likevel hadde han gjerne sett en mer balansert fordeling mellom kjønnene. – Bare kvinner blir feil, akku- rat som bare menn blir feil. Både i forhold til ungene, men også i forhold til arbeidsmiljøet. Når mange kvinner snakker med hverandre, blir det fort mye syting og klaging. Mannfolk er mer direkte på løsninger. Jeg tror det er sunt å ha en blan- ding, mener han. Kan ikke tenke seg å flytte – Jeg var 15 år da jeg kom til øya for første gang. Så giftet jeg meg med en fisker. Det var det beste som kunne ha skjedd meg. Jeg kan ikke tenke meg å flytte herfra, forteller Gudrun Johan- sen. Lederen for Værøy Fiskar- kvinnelag er selv innflytter, men har bodd på Værøy i 56 år. Mens mennene har fisket, har fiskarkvinnelaget arbeidet for å bedre de sosiale tjenestene i samfunnet. Med loddsalg og innsamlinger har fiskerkvin- nene rustet opp det medisinske utstyret på legekontoret og støt- tet opp under ulike velferdsord- ninger. – Det har hendt at fiskere har blitt skadet mens redningsheli- kopteret har vært ute på oppdrag. Når sånt skjer, blir man bevisst hvor isolert vi er – at vi er avhengig av å kunne klare oss selv, forteller Johansen. Da hun først kom til Værøy, bodde rundt 1300 mennesker der. Nå er det 748 igjen. Lederen for fiskarkvinnelaget syns utvik- lingen er skremmende. – Ungdommen reiser bort og utdanner seg. Her er det ikke særlig mange jobber for folk    > > VÆRØY • Den nest ytterste av lofotkommu- nene. 748 innbyggere. 17 km2. • Ordfører: Harald Adolfsen (felles- lista). • Aktuell: Den eneste kommunen i landet der de kvinnelige kom- muneansatte tjener mer enn de mannlige. • 43 prosent av alle yrkesaktive er sysselsatt innen fiskerinæringen. Fagbladet 2/2007 > 11 fbaargang2007 fbseksjonKON