Tillitsvalgt RAGNAR STEINSTED «Jeg så det urettferdige i situasjonen hennes. Fagforeninger er jo bygget opp for å hjelpe maktesløse folk.» kommende og villig til å tilpasse arbeidstida de gangene det var nødvendig. – Det tok veldig lang tid, sier Kidane. Med attesten i orden kunne Kidane få innvilget seks måneders midlertidig oppholdstillatelse. Det var klart for bryllup. – Da festet vi på kontoret, minnes Steinstad. Det burde de kanskje ha ventet med. Nå nektet Folkeregisteret å utstede de nødvendige papirene for at giftermålet skulle finne sted. Årsaken var at attesten som erklærte Kidane for ugift hadde utløpt på dato. Dermed måtte den fornyes. I mellomtiden tikket den midlertidige oppholdstillatelsen mot slutten. – Det var ingen mulighet for at jeg kunne ha giftet meg i utlandet i mellomtiden. Jeg hadde jo jobbet på Brekkeby hele tiden, og hadde ikke pass, sier Kidane. Hun var deprimert, og syntes det var vanskelig å utføre arbeidet sitt. – Jeg kunne ikke sove i det hele tatt, forteller hun. Steinstad rister på hodet. – Vi ble møtt med at vi kunne klage, men oppholdstillatelsen ville jo utløpe før de ville ha behandlet ferdig klagen. Sjelden har jeg sett byråkratiets iboende faenskap på så nært hold, sier han. Blanke ark Nå leser Meron Kidane stillingsan- nonser og skriver jobbsøknader. Den nyutdannede kontorfagarbeideren vet ikke hva framtida vil inneholde, men frykten for å bli sendt ut av landet er der ikke lenger. I fjor sommer giftet hun seg og fikk den endelige be- kreftelsen på at hun likevel får lov til å fortsette å leve i Norge. Kidane vegret seg for å snakke med journalister mens saken hennes verserte i systemet. Hun var ikke sikker på hvordan det ville påvirke saken dersom det gikk prestisje i den for myndighetene. Men nå er strek satt, kapittelet er skrevet. Et nytt, blankt ark skal fylles med farger. – Jeg snakker like godt engelsk som mitt morsmål. Drømmen er en jobb der jeg kan arbeide med internasjonale spørsmål, kanskje i FN-systemet, sier hun. Fagbladet 2/2007 > 17 fbaargang2007 fbseksjonKON