FRIVILLIGE: Internasjonal helse- og sosialgruppe fikk Oxlo-prisen for banebrytende helseopplysning blant innvandrere. Et knippe styremedlemmer i nettverket er fra v.: Savera Arshad, Reidun Berge, Uzma Gondal og styreleder Fahim Naeem. Sprenger helsetabu Det lønner seg å bryte grenser. Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har fått 50.000 kroner fra Oslo kommune for banebrytende grasrotopplysning blant innvandrere. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: ERIK M. SUNDT Nettverket IHGS blir belønnet for arbeidet organisasjonen gjør og søke- lyset den setter på innvandrernes helse- og sosiale problemer, heter det i begrunnelsen for prisen. Oxlo-prisen på 50.000 kroner ble overrakt av Oslo- ordfører Per Ditlev-Simonsen i for- bindelse med FNs toleransedag 16. desember. Oxlo står for Oslo Extra Large, og er Oslo kommunes arbeid for en romsli- gere by, fri for rasisme og fordommer. – Vi har våget å ta opp meget tabu- belagte emner som tvangsekteskap, æresdrap, vold og psykiske lidelser. Vi har satt ord på følelser og være- måter, oppsummerer daglig leder Tayyab M. Choudri. Nettverksgruppa består av frivillige med ulik etnisk bakgrunn innenfor helse- og sosialsektoren, næringsliv, kunst og kultur. Smerter var angst Tayyab M. Choudri fikk selv erfare at psykiske lidelser er et tabubelagt tema da han mistet jobben på grunn av omorganisering. – Jeg hadde pustebesvær og vondt i brystet, og tenkte at nå har jeg fått hjerteinfarkt. Det slo meg ikke at det var angst. For meg var psykiske problemer noe helt nytt, forteller Choudri til Psykisk helse. Han savnet at noen fra jobben tok kontakt. Med bakgrunn i egne opplevelser så han hvor viktig det er å få hjelp. Det ga støtet til at han tok initiativ til en fri- villig helsegruppe for innvandrere i 1994. I dag består IHSG-nettverket av 164 mennesker. Frivillig innsats Styreleder Fahim Naeem i den inter- nasjonale helse- og sosialgruppa er til daglig rådgiver ved arbeids- og velferdsetaten NAV Sagene. Han bruker kompetansen sin også på fri- tiden til å hjelpe innvandrere med å finne fram i det norske arbeids- og velferdsystemet. Med seg i styret har han blant annet Savera Arshad som arbeider innenfor eiendomsmekling, Uzma Gondal fra Pakistansk kvinnegruppe og Reidun Berge med bakgrunn fra media. Hun er også pårørende og med i kontroll- kommisjonen i psykiatrien. – Vi hjelper innvandrere til å sette ord på følelser, akseptere at både fysiske og psykiske lidelser er normalt hos mennesker. I tillegg gir vi vei- ledning om hvor en kan søke videre hjelp, sier Fahim Naeem. – Heldigvis har mange innvandrere begynt å bruke det psykiatriske hjelpe- apparatet. Ved Tøyen Distriktspsykia- triske senter er flerkulturelle brukere i flertall, forteller Reidun Berge. Bedre hverdag IHSG har fokus på hele familien. – Vi drar på hjemmebesøk, eller folk oppsøker kontoret vårt. Alle kan ha tillit til oss, og vi har taushetsplikt. Også unge mennesker kommer hit for å snakke om problemer i forhold til foreldre eller samfunnet, sier Fahim Naeem. – Mange fagpersoner er med i nett- 18 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON