AKTUELT Innsynsnekt for hjelpepleiere Forslaget fra Danmarks innen- riks- og sunnhetsminister om innsynsnekt i de elektroniske pasientjournalene for helseper- sonale er stoppet. Statsråden ville at kun leger, jordmødre og sykepleiere skulle ha tilgang til de elektro- niske pasientjournalene. Hjel- pepleiere, radiografer og ergo- og fysioterapeuter skulle ikke ha innsyn. På hjemmesidene til Fagfor- bundets søsterorganisasjon og Danmarks tredje største fagforbund, Fag og Arbejde (FOA), veltet protestene inn. Etter kraftige protester fra FOA, der de mange negative konsekvensene for pasientsik- kerheten ble framhevet, er forslaget stoppet.    VeV OFFENTLIG NETT-TJENESTE: Oppgi personnummer og pinkod fra selvangivelsen, og vips har du din egen konto på Minside. 150.000 brukere på rekordtid Innbyggerportalen Minside har etter kort tid i drift passert 150.000 brukere. Minside.no er et offentlig service- kontor på internett og gir brukerne muligheten for enklere dialog med det offentlige. Tjenesten ble lansert 18. desember i fjor. – Minside er et godt eksempel på hvordan vi kan fornye den offentlige sektoren, og jeg er svært fornøyd med at så mange allerede nå har tatt i bruk nett- portalen, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Skreddersydd ditt behov Gjennom Minside får alle inn- byggere en side der informasjon er samlet og sortert ut fra innbygge- rens eget behov. Så langt tilbyr portalen tjenester fra seks statlige etater og 23 kommuner. – Utfordringen blir å tilby flere, nyttige tjenester. Målet er at alle relevante elektroniske tjenester, fra både stat og kommuner, skal bli tilgjengelig, sier Grande Røys. Mange byttet fastlege Svært mange har brukt de kom- munale tjenestene og slått opp på opplysninger om seg selv i ulike offentlige registre. De mest brukte tjenestene i Minside de første tre ukene var: eiendommene mine, kjøretøyene mine, min status som arbeidssøker hos NAV, endre skattekort, bestille pensjonsutregning, bytte fastlege, studielånet mitt og søknad om plass i barnehage. Bredbånd til alle En rekordbevilgning på 122 millioner kroner i statsbud- sjettet skal sikre alle i Norge internettoppkopling i 2007, ifølge fornyings- og adminis- trasjonsminister Heidi Grande Røys. Bevilgningen til bredbånd er en del av eNorge 2009, den statlige satsingen på utvikling av digitale tjenester. Målet er at offentlige tjenester i størst mulig grad skal gjøres digi- tale. Planen omfatter spredning av mobilteknologi, bruk av IKT i industri og næringsliv og gode offentlige registre og tjenester.    VeV Tekst: VEGARD VELLE Kommunenes inntekter under lupen Kommunalministeren har oppnevnt et tverrpolitiske inntektssystemutvalg som skal vurdere kommunenes inntekter. Utvalget skal gjennomgå hele inntektssystemet unntatt kostnads- nøklene. – Det er viktig for meg å få en tverrpolitisk gjennomgang av inn- tektssystemet. Samtlige partier på Stortinget blir derfor representert i utvalget, sier kommunalminister Åslaug Haga. Tingvoll-ordfører Kristin Marie Sørheim (Sp) skal lede det nye utvalget som for øvrig består av Skedsmo-ordfører Anita Orlund (Ap), Trysil-ordfører Ole Martin Nordrehaug (Ap), politisk rådgiver Mette Tønder (H), hovedutvalgs- leder for samfunn og miljø i Akers- hus fylkeskommune Erlend Helle (SV), Steigen-ordfører Berit Woie Berg (V), tidligere statssekretær i Finansdepartementet Harald Solberg (KrF) og tidligere stortings- representant Per Erik Monsen (Frp). Tekst: VEGARD VELLE 28 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON