AKTUELT Unge ledere ødelegger dagen din Han er ung, og god på det han gjorde før han ble leder. Men han har ikke den minste peiling på det å være sjef. Det danske Arbejdsmiljøinstituttet slår fast at unge mennesker som blir gjort til ledere, ofte gjør mer skade enn gavn på arbeidsplassen, ifølge Tidsskriftet Arbeidsmiljø. Mangler menneskekunnskap De uerfarne, unge lederne har ikke begrep om hvordan de skal lede og fordele arbeidet. De ødelegger rett og slett det psykiske arbeidsmiljøet på grunn av sin manglende erfa- ring med å lede andre mennesker. Arbejdsmiljøinstituttet har sett spesielt på utvalgte kundesentre i Danmark. Analysen avdekker at de unge blir kastet ut i mellomleder- jobber uten utdannelse og erfaring. Når de går på trynet i den nye jobben, blir de flyttet. Så kommer det nye til som gjør akkurat de samme feilene. Stoppeklokke-sjef Erfaringen fra kundesentrene er at de nye lederne først forsøker å ty til desperate metoder i mangel på noe bedre. Blant annet begynner de å ta tiden ansatte bruker på ulike oppgaver. Til og med tiden de bruker på do. Alt blir målt, veid og tatt opp til diskusjon hver dag. – Det er lett å forholde seg til tall. Lederne er ofte blitt ledere fordi de var gode i den forrige jobben ved kundesenteret, ikke fordi de har spesielle leder- eller menneskelige hver åttende henvendelse til fag- foreningene dreie seg om konflikter som er oppstått fordi den nye lederen er helt grønn i jobben. eller måten det skal selges på. Men de vet ikke noe om de basale mellommenneskelige ting, sier arbeidsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen til Tidsskriftet Arbeids- miljø. Hermansen mener løsningen er å gi de unge lederne en teoretisk lederutdannelse, og så la de følge en moden, erfaren leder tett før de overtar jobben. Bestill Fagbladets temahefte om ledelse: ww.nettbutikk.biz/fagfor- bundet/default.asp?show=5 Tekst: VEGARD VELLE da oppfinnerne klarte å utvikle sammensetninger som skifter farge når de absorberer en viss bølge- lengde av lys, for så gradvis å forsvinne helt. For øyeblikket blir alt på det selv- slettende papiret borte etter 16–24 timer, slik at det kan brukes flere ganger. Tekst: VEGARD VELLE «Lederne er ofte blitt ledere fordi de var gode i den forrige jobben.» Forsker Ole Sørensen ved Arbeidsmiljøinstituttet. Selvslettende utskriftpapir Forskere hos Xerox har funnet opp et selvslettende utskriftpapir, der tekst og bilder forsvinner etter en dag. Dermed kan papiret brukes igjen og igjen, og arbeidsplassen blir mer miljøvennlig. På sikt kan teknologien føre til at dokumenter ikke kastes rett etter at de er skrevet ut, og dermed reduseres papirforbruket. Kast og bruk Xerox anslår at to av fem kontor- utskrifter bare blir lest en gang før kvaliteter, sier forsker Ole Sørensen ved det danske Arbeidsmiljøinsti- tuttet. Resultatene fra undersøkelsen er overførbare til mange andre bran- sjer. I Danmark skal så mye som Lær av de gamle De verste lederne er 25–30 år gamle, og mangler både teoretisk og praktisk ledererfaring. – Det kan godt hende at de vet noe om produktet de skal selge, de blir kastet. Spesielt gjelder det e-post og nettsider. Til tross for vår avhengighet av datamaskiner, er det fortsatt svært mange som foretrekker å ta utskrif- ter av dokumenter, sier Jens Petter Ørjansen, direktør i Xerox Norge, til Ny Teknikk. Forsvinner gradvis Gjennombruddet i utviklingen kom Fagbladet 2/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON