Partiene må tallfeste lærlinger Partiene bør i valgkampen tallfeste antall lærlinger de vil at kommunen skal ta inn. Det krever Fagforbundets ungdomstillitsvalgte. De ungdomstillitsvalgte oppfordrer politikerne til å ta ansvaret for den prekære lærlingsituasjonen. Per 1. oktober hadde kun tre av fem lære- kandidater en læreplass. I Finnmark sitter en av fire lærlinger ved kontor- faget igjen med en læreplass. Inn i valgkampen – Vi ønsker at lærlingsituasjonen skal bli en valgkampsak til høsten. Vi har møtt Elevorganisasjonen og ungdomsorganisasjonene til SV, Ap, KrF og Sp og fått dem til å love å ta saken inn i kommune- og fylkestings- valget, forteller Kristian Tangen, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet. Mer aktive tillitsvalgte I et brev datert 5. oktober 2006 ber i tillegg Fagforbundet ved leder Jan Davidsen forbundets fagforeninger og tillitsvalgte om å ta del i arbeidet med å skaffe flere læreplasser. Blant tiltakene tillitsvalgte kan sette i gang er: 1) Be om møte med øverste ledelse i kommunen. 2) Henvise til avtaletekstene. 3) Be om å få se en rekrutteringsplan. 4) Argumentere for nødvendigheten av læreplasser. Ikke minst i budsjettprosessen bør en foreslå et antall læreplass og fagområde for disse. 5) Sett opp en plan for det videre arbeidet og skriv referat fra møtene, siden dette arbeidet må foregå over tid. og arkiverer dokumenter, sitter i resepsjon og endrer på utbetalings- rutiner. – Jeg trives veldig godt. Jobben er grei, jeg får skikkelig opplæring og folk her er veldig hyggelige. Vi sender hverandre kjedemailer, vitser og jobbrelevante beskjeder. Blant de tingene Iqbal fikk en inn- føring i, var hvordan å svare på tele- fonen og hvordan å videreformidle beskjeder. Også portomaskinen og alle dens koder kunne være litt av en nøtt å knekke i starten. Organiseringen av arkivet trengte hun også å bli satt inn i. Ikke minst har hun fått hjelp til å betjene regnskapssystemet Mamut. Ved hjelp av dette finner hun fram bilag, fakturerer og endrer på lønnsut- betalinger. Om ikke lenge skal hun på et dagskurs i Mamut. Tør tenke framover – Sjefen er den som følger meg opp. Men også de andre ansatte stiller opp når jeg roper på dem. Om to år har Iqbal høyst sannsynlig fått fagbrevet i kontorfag. Da fortsetter hun kanskje i samme bedrift, noe hun har fått signaler om. Og kanskje studerer hun kontorfag på kveldstid ved høyskolen. Nå kan hun begynne å planlegge framtida sin. Fagbladet 2/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonKON