DEBATT Foto: Erik M. Sundt Ny Praxis katalog med mange spennende nyheter - f.eks den nye Comfort Stretch serie utviklet i et lettstelt materiale En ny behagelig serie hvor komfort, design og funksjonalitet går sammen i en behagelig enhet med en kombinas- jon av 55% bomull/40% polyster/5% EOL-stretch. Alle modellene i serien er lettstelte og holder form og farge vask etter vask. Med denne serien er du derfor sikkert på å gå velkledd på arbeid hver dag. Bestill den nye katalogen på telefon 57 69 46 00 eller e-post firma@praxis.no. Du kan se alle våre nyheter og hele kolleksjonen på www.praxis.no Praxis A/S · Sjøtun Næringspark · 6899 Balestrand Telefon 57 69 46 00 · Telefax 57 69 46 01 E-post firma@praxis.no · www.praxis.no UTVIST: Dagens lovverk hindrer Sabah Magid i å forsørge seg selv. søknaden om fast opphold og klagde på avslaget. Han fortsatte i jobben i påvente av svar. Det viser seg i ettertid at dette var i strid med loven – noe verken kommunen som arbeidsgiver, Fagforbundet eller Sabah selv var klar over. Situasjonen per i dag er at det er vedtatt at han skal utvises, men at det er for farlig å utvise ham nå. Han er med andre ord såkalt «ikke-returnerbar». Nyhetsbilder fra Irak viser et land i krise der menneskeliv daglig går tapt. Kommunen er tydelig på at den har behov på Sabahs kompetanse. Myndighe- tene er tydelige på at han ikke skal sendes tilbake til et land i krig. Hvorfor er det da ikke mulig for Sabah Magid å tjene til livets opphold? Alle forklaringene vi har mot- tatt fra sentrale myndigheter, kan oppsummeres i uttalelsen. «Vi følger bare loven.» Men når loven er så urettferdig, er det på tide å endre den. Loven er faktisk ment å ivareta våre rettig- heter som enkeltindivider. Sabah Magid har vært bosatt i Norge i fem år. Han har tette familie- bånd i byen og er et respektert medlem i lokalsamfunnet. Han er en engasjert samfunnsborger, en dyktig og pliktoppfyllende medarbeider og en framragende rollemodell for minoritetsung- dom. Saken er blitt tema i lokal- og riksmedia på grunn av sin urimelighet og umenneskelig- het. Vi har ennå ikke lest en eneste forsvarstale for myndig- hetenes håndtering av saken. Enda mer uvirkelig ble saken da kommunen fikk en bot på hele 80.000 kroner for det myndig- hetene definerer som «grov uaktsomhet». Sandefjords folkevalgte vil ikke godta boten. Det var et enstemmig vedtak som samlet alle partiene. Fagforbundet mener at det er fornuftstridig at kommunen skal straffes med en bot. Og det er absurd at Sabah Magid skal straffes med å bli nektet retten til å forsørge seg selv. Hvis dette er å følge loven, er loven urimelig. Den nye regjeringen jobber med en ny lov som skal legges frem i mars i år. Det er bra. Det nåværende lovverket er uegnet til å beskytte individets rettig- heter. Vi mener at den nye loven må sørge for at individer som Sabah Magid blir hørt og ivare- tatt. Vårt samfunn kan umulig være tjent med at mennesker med en særskilt kompetanse og erfaring skal bli nektet å jobbe mens vi roper høyt om behovet for flere kvalifiserte medarbei- dere. Høringene om de nye forskriftene og den nye utlen- dingsloven bør konkludere med å sette fokus på de individuelle menneskeskjebnene loven er ment å beskytte. Først da kan vi begynne å snakke om rettferdig- het. Fagforbundet har startet en innsamlingsaksjon til støtte for Sabah Magid. Økonomisk støtte kan sendes til konto 2480.04.57250 Eddie Whyte, leder Fagforbundet Sandefjord Fagbladet 2/2007 > 51 fbaargang2007 fbseksjonKON