17. JANUAR: Valla beklager i et intervju i LO-Aktuelt: «Det er leit hvis Ingunn Yssen har oppfat- tet noe jeg har sagt som sårende. Det har aldri vært min hensikt.» LOs ledelse varsler at de vil sette i gang en uavhengig granskning av Yssen-saken. Vi merker at enkelte har svelget VGs versjon, at Valla er en drittsekk og har behandlet medarbeiderne elendig, sier Bjørn Willumsen, leder i Fagforbun- det Tromsø. Heller ikke i Tromsø har fagfor- eningen fått utmeldinger. – Flere av oss har blitt provosert etter det utrolige kjøret mot LO-lede- ren. Vi spør oss om ikke dette har vært en godt plassert drittpakke, med karakterdrap som formål. Hvem som står bak, er det gode spørsmålet. Men dette er det farlig å spekulere i. Willumsen antyder likevel at et profesjonelt reklamebyrå med erfa- ring i å kjøre politiske kampanjer kan ha vært innblandet. Jens en puddel – Valla ble veldig sterk og dyktig. Hun irriterte hele den politiske og økono- miske eliten i Norge. Hun blandet seg for eksempel inn i hvem som skulle være leder for Statoil. Enkelte kunne 18. JANUAR: Valla sier unnskyld i et intervju med Dagsavisen. 19. JANUAR: Jan Davidsen uttaler at «det var nødven- dig og bra at Valla beklaget». Han sier også: «Dette var ikke klokt håndtert. Det er lærdommen.» 22. JANUAR: LO-sekretariatet uttrykker full støtte til Valla som LO-leder. Valla blir draps- truet. 29. JANUAR: Sentralstyret i Arbeider- partiet vraker Valla som leder av partiets valg- komité. LO nedsetter et utvalg, med vidt mandat, til å granske Yssen-saken. ikke leve med inntrykket av Jens som Valla sin puddel. Nå har de lykkes med å knuse bildet. – Dersom granskingskommisjonen kommer opp med en ensidig kritikk av Valla, vil jeg stille spørsmål ved kommisjonens mandat. De burde også undersøke forholdene rundt den politiske kampanjen hun har vært utsatt for, mener Willumsen. Fikk nok av hetsen I Oslo meldte en person seg inn i Fag- forbundet på grunn av Yssen-saken. Fra før var han med i YS-organisasjonen KFO. Personen var rett og slett forbannet på det han mente var en hets-kampanje mot Gerd-Liv Valla og LO. Han er aktiv i Fremskrittspartiet, og mener LO gjør en god jobb. > GRANSKINGSUTVALGET • Om noen uker skal et granskings- utvalg, satt til å gjennomgå og søke å belyse alle sider av Yssen-saken, levere sine konklusjoner. • Siden utvalget har fått i oppdrag å belyse alle sider av saken, må en anta at det også vil se nærmere ikke bare på om Ingunn Yssens mobbe-beskyldninger holder vann, men også hvordan hun selv har fungert som leder for LOs inter- nasjonale avdeling. • Utvalget skal levere sin gjennom- gang til LOs sekretariat. De har ikke fått noen tidsfrist ut over at de skal være ferdig raskest mulig. Det er viktig for LO at saken blir så godt og bredt belyst at den kan avsluttes. • Utvalget ledes av advokat Jan Fougner. For øvrig består det av førstelagmann i Borgarting, Nils Erik Lie og professor og advokat Kristin Normann. Bruk dine fordeler i LOfavør Drivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner | TOPP 5-GARANTI på strøm 5 % rabatt på bilservice | Inntil 10 % rabatt på feriereiser | Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bøker | Rabatt på advokattjenester | Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet | Rimelig bilfinansiering | Gratis MasterCard Rabatt på provisjon ved salg av bolig | Gode betingelser på banktjenester | Gode varer på netthandel www.lofavor.no    815 32 600 Fagbladet 2/2007 > 15 fbaargang2007 fbseksjonSAM