AKTUELT Sammen for trygg transport Elevene ved Sogn videregå- ende skole i Oslo sørget for at sentrale deler av læreplanen i VK1 transportfag ble gjennom- gått i løpet av en dag. Elevene stod for opplegget rundt temadagen som handlet om nyheter innen transport- bransjen og sikkerhet innen trafikk og transport. Elever og lærere fra tre andre skoler med transportfaglinje var invitert. Det samme var sentrale samar- beidspartnere fra opplærings- kontoret, Biltilsynet, tollvese- net, politiet, Norges Lastebil- eier-Forbund og private bedrifter. Dagen samlet rundt 70 elever og 20–30 besøkende. Samarbeidspartnerne holdt innlegg, deretter var det ut i skolegården hvor lastebiler og andre kjøretøy stod utstilt. I verkstedhallen ble det holdt demonstrasjoner. Transportfaglærerne – medlemmer av Skolenes lands- forbund – Yngve Andersen og Morten Midtlie, fullroste elevene for innsatsen rundt temadagen. Gjennom dette arrangemen- tet fikk elevene også oppleve samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Tekst og foto: HEIDI STEEN Unge ledere ødelegger dagen din Han er ung, og god på det han gjorde før han ble leder. Men han har ikke den minste peiling på det å være sjef. Det danske Arbejdsmiljøinstituttet slår fast at unge mennesker som blir til ledere, ofte gjør mer skade enn gavn på arbeidsplassen, ifølge Tidsskriftet Arbeidsmiljø. Mangler menneskekunnskap De uerfarne, unge lederne har ikke begrep om hvordan de skal lede og Når de går på trynet i den nye jobben, blir de flyttet. Så kommer det nye til som gjør akkurat de samme feilene. Stoppeklokke-sjef Erfaringen fra kundesentrene er at de nye lederne først forsøker å ty til desperate metoder i mangel på noe bedre. Blant annet begynner de å ta tiden ansatte bruker på ulike oppgaver. Til og med tiden de bruker på do. Alt blir målt, veid og tatt opp til diskusjon hver dag. overførbare til mange andre bran- sjer. I Danmark skal så mye som hver åttende henvendelse til fag- foreningene dreie seg om konflikter som er oppstått fordi den nye lederen er helt grønn i jobben. Lær av de gamle De verste lederne er 25–30 år gamle, og mangler både teoretisk og praktisk ledererfaring. – Det kan godt hende at de vet noe om produktet de skal selge, eller måten det skal selges på. Men de vet ikke noe om de basale mellommenneskelige ting, sier arbeidsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen til Tidsskriftet Arbeids- miljø. Hermansen mener løsningen er å gi de unge lederne en teoretisk lederutdannelse, og så la de følge en moden, erfaren leder tett før de overtar jobben. Bestill Fagbladets temahefte om ledelse: ww.nettbutikk.biz/fagfor- bundet/ Tekst: VEGARD VELLE «Lederne er ofte blitt ledere fordi de var gode i den forrige jobben.» Forsker Ole Sørensen ved Arbeidsmiljøinstituttet fordele arbeidet. De ødelegger rett og slett det psykiske arbeidsmiljøet på grunn av sin manglende erfa- ring med å lede andre mennesker. Arbejdsmiljøinstituttet har sett spesielt på utvalgte kundesentre i Danmark. Analysen avdekker at de unge blir kastet ut i mellomleder- jobber uten utdannelse og erfaring. – Det er lett å forholde seg til tall. Lederne er ofte blitt ledere fordi de var gode i den forrige jobben ved kundesenteret, ikke fordi de har spesielle leder- eller menneskelige kvaliteter, sier forsker Ole Sørensen ved det danske Arbeidsmiljøinsti- tuttet. Resultatene fra undersøkelsen er 28 > Fagbladet 2/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonSAM