Høyskole best, fagskole realistisk 32 > Fagbladet 2/2007 Ei prosjektgruppe foreslår at framtidas utdanning for brannpersonell skal bestå av to års fagskole, mens lederutdanningen skal gjennomføres på høyskolenivå. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: NINA HANSSEN/Aktuell En fyldig rapport om utdanningsrefor- men for brannpersonell går nå videre til justisdepartementet, og deretter vil den høyst sannsynlig bli sendt ut på høring. Leder i Norsk brannmannsforum og Fagforbundets faggruppe for brann, Pål Linberg, satt i prosjektgruppa, og han gikk inn for to års fagskole, selv om han personlig hadde ønsket seg en annen løsning. – Høyskole best – På ulykkessteder jobber vi sammen med politi som har høyskoleutdan- ning og med ambulansepersonell som også mer og mer har utdanning på høyskolenivå. Min personlige mening er at en høyskoleutdanning innen brann- og redningstjeneste hadde vært det beste, sier han. – Samtidig er en to års fagskoleut- danning langt bedre enn dagens utdanningssituasjon. En kan ikke få alt som en vil, og da er det viktig å velge den løsningen som er mulig å få til, fortsetter han. – Dessuten er det mulig å komme med innspill om høyskoleutdanning når saken blir sendt ut på høring, legger han til. At lederutdanningen er lagt på høyskolenivå, er han godt fornøyd med. – Hvis dette blir den endelige løsningen, blir det en viktig utfordring å knytte fagskolemiljøet og høyskole- miljøet sammen. En deling er ikke ideelt, og jeg er blant annet bekymret for den framtidige brannforskningen hvis det bare er lederutdanningen som skal være på høyskolenivå. – Det foregår mye brannteknisk forskning i dag, men svært lite som er knyttet direkte til slokking og bered- skap, sier Linberg. Ønsker ikke fagbrev Han er opptatt av at en brannutdan- ning bør gi formell kompetanse og ikke bare et diplom. Samtidig er fbaargang2007 fbseksjonSAM