Samspill i skjærgården Av og til overlater Paul Henriksen dokumenthaugen til seg selv. Mens kontoret på rådhuset står tomt, arbeider ordføreren blant annet som renovatør. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN En praktisk arbeidsdag gir mer kunn- skap enn all verdens dokumenter. Derfor har ordføreren i Hvaler i Østfold tilbrakt over 20 dager ute sammen med kommunens ansatte. I løpet av det siste året har Paul Henriksen blant annet utplassert seg selv to dager i teknisk etat, en dag knyttet til renovasjon og en dag i vaktmestertjeneste. Til våren har han planer om å delta en dag i skjærgårds- tjenesten. Hyttekommune Innbyggertallet i øykommunen kryper oppover mot 4000 fastboende. Og med nesten 5000 hytter er det over 30.000 turister som bor på en av de mange øyene med eller uten veifor- bindelse i løpet av sommeren. – Det at vi er landets største hytte- kommune gjør at arbeidsmengden innen renovasjon blir ekstra stor i sommerhalvåret. Da kjører to søppel- biler seks dager i uka, forteller ord- føreren som mener det blir for mye overtidsarbeid i perioder. Han er derfor glad for at kommunen nå ser seg i stand til å ansette ytterligere to renovatører. Investering – Jeg har brukt en dag eller to om gangen ute i virksomhetene, og det er klart det blir begrensa hvor mye jeg lærer. Likevel syns jeg dette har vært en svært nyttig investering i å se og forstå den hverdagen våre ansatte står i, sier ordføreren som har latt seg inspirere av Paulo Freire. Hoved- budskapet hos den søramerikanske pedagogen er nettopp at ny kunnskap best utvikles gjennom samhandling og dialog. Meningsfeller Ordføreren syns det har vært både lærerikt og hyggelig med andre omgi- velser enn kontoret på rådhuset. Den tidligere SV-politikeren, og nå Arbeiderpartiordfører, likte godt å være sammen med folk som har vært utsatt for privatiseringsforsøk, men som har lyktes i å slå det tilbake. Det har også vært tilfredsstillende å registrere at folk er fornøyd med og stolt over jobben sin i kommunen. – Og ikke minst har det gjort godt å se hvor dyktige folk vi har, og hvor godt samspillet er i en mangfoldig etat. God skole Om noen tror han gjør dette for å vinne stemmer ved neste valg? – Tro meg eller ei. Dette gjør jeg fordi jeg mener det er viktig og nyttig, men det skader jo heller ikke om vi vinner noen stemmer på det. Men jeg avslutter lenge før valgkampen er i gang. De dagene jeg har brukt ute i virksomhetene har vært så nyttige at jeg oppfordrer andre heltidspolitikere, rådmenn og etasledere til å gjøre det samme. Noen dager sammen med kommunens ansatte ute i de ulike virksomhetene burde være en obligatorisk del av den politiske opplæringa til lokalpolitikere. DIALOG OG SAMHANDLING: – Dialogen med ansatte har gitt meg et stort kunnskaps- tilfang, og jeg tror at min deltakelse også har gitt noe tilbake til de ansatte, sier ordfører Paul Henriksen. 34 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM