Bransjeavtalen i mål Bussjåførene får likevel sin bransjeavtale. Etter tøffe forhandlinger klarte partene å bli enige. Tekst: PER FLAKSTAD I avtalen har bussjåførenes organisa- sjoner fått gjennomslag for hoved- kravene sine. De fire forbundene som har forhandlet sammen, Fagforbun- det, Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Jern- baneforbund, anbefaler medlemmene å si ja til avtalen når den nå sendes ut til uravstemning. Lønnsløft Tilbudet fra arbeidsgiverne gir et umiddelbart lønnsløft på cirka 30.000 kroner ved overgang til bussbransje- avtalen. Tilbudet kan gi ytterligere 15.000 knyttet til kompetanse. Dette er nå blitt et forpliktende punkt i avtalen ved at partene sentralt er ansvarlig for at tilbudet skal være operativt fra 1. januar neste år. Partene lokalt skal lage kompetanseplaner, og de buss- selskapene som ikke har et tilbud ferdig før 1. januar 2009, må betale ut hele kompetansetillegget til alle. Til sammen vil tilbudet gi et lønns- løft på ca 40.000, som var kravet fra arbeidstakerorganisasjonene. Senest 2012 Bussjåførene får en innskuddsbasert pensjonsordning på fem prosent, der arbeidsgiver betaler tre og de ansatte to prosent. I avtalen ligger også en uførepensjon på 62 prosent. Bussjåførene skal over på bransje- avtalen etter hvert som selskapene de er ansatt i går over på nye kontrakter og anbud, eller når avtalen med de ansatte reforhandles. Samtidig skal alle sjåfører på rutebusser, ekspress- busser og turbusser være på bransje- avtalen senest 1. april 2012. – I dag bør vi være stolt over oss sjøl og det resultatet vi har oppnådd. Dette har vært mulig fordi vi var fire forbund som greide å samarbeide som om vi var ett, og som utviklet en enighet og tillit til hverandre. På den måten greide arbeidsgiverne aldri å splitte oss, sa Fagforbundets Stein Guldbrandsen da tillitsvalgte i de fire forbundene møttes for å drøfte forhandlingsresultatet. Frustrasjon og raseri Over hele landet vakte det raseri og frustrasjon blant bussjåførene da forhandlingene om en bransjeavtale brøt sammen i midten av desember. Flere hundre tillitsvalgte krevde I MÅL: Fredrik Stellander, Ove Solberg, Ole Roger Berg og Stein Guld- brandsen fikk det som de ville til slutt. Det blir en bussbransjeavtale. bransjeavtalen på plass og et lønnsløft på 40.000 kroner. Kravet ble fremmet under en stormønstring i Folkets Hus i Oslo 22. januar. På møtet oppfordret sjåførene hver- andre til å tenke mer på familie og helse enn på overtid og arbeidsgivers rutetabeller. Nesten umiddelbart etter møtet måtte avganger innstilles på grunn av sjåførmangel. Enkelte selskaper har måttet basere seg på at ansatte har hatt mellom 600 og 800 timer overtid i året fordi bussbransjen generelt sliter med rekrutteringsproblemer og sjåførmangel. Dermed gikk det bare få dager før arbeidsgiverne tok kontakt og ba om nye samtaler om bransjeavtalen, som nå er i mål. Fagbladet 2/2007 > 35 Foto: Tor Erik H. Mathiesen Foto: Per Flakstad fbaargang2007 fbseksjonSAM