Thais Ida, Rwanda Fatalt angrep på småbønder – For meg er matsuverenitet og rett- ferdige levekår viktigst. EU ønsker at afrikanske land betingelsesløst skal åpne sine markeder. Det siste kraf- tige angrepet fra EU heter Economic Partnership Agreement. Her krever EU at afrikanske land fjerner toll og subsidier på sine matprodukter. – Jeg mener avtalen er en trussel mot overlevelse og utvikling, et angrep på kvinner og barn. – Siden europeiske bønder er subsidiert hjemme, vil de afrikanske småbøndene bukke under i konkurransen. Følgen er at Afrika blir stadig mer avhengig av import. – Jeg er spesielt fascinert av den frie ånden som preger folk her. For meg er den nesten terapeutisk. også for slumboere den ubetalelige gjelden fra sør til nord og de nyliberalistiske dogmene fra Thatchers og Reagans dager. Noen har snakket sammen – Når en ser konsekvensene av angre- pene på velferdsstaten ute, blir det lettere å være ufravikelig på kampkra- vene hjemme. Over hele verden har det markedskapitalistiske budskapet blitt begrunnet med identiske ord og argumenter. Noen på toppen må ha snakket sammen, framhever Mette Nord, medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg. Nord er en av sju deltakere fra Fagforbundet på konferansen. Fra Norge deltok også representanter fra blant annet Attac Norge, Forum for utvikling og miljø, Sosialistisk Ungdom og Fellesrådet for Afrika. – Konferansen viser at vi har en felles kamp på hele kloden. Jeg er imponert over at så mange mennes- ker fra så mange forskjellige land jobber med de samme sakene. Jeg tror engasjementet herfra vil endre verden. Vi må aldri slutte å tro at vår innsats nytter, påpeker Nord. Anti-Bush og megafoner Bongotrommer, motstand mot Coca- Cola og Microsoft, megafoner, mini- demonstrasjoner, mennesker fra ulike kontinenter, dans, Anti-Bush-plakater, systemkritikere, aktivister, etniske moter, panafrikanisme, kjølige debatter, løpesedler, dokumentarfil- mer, akrobatiske fattiggutter og fokus på folkelige alternativer: Den med-    > Fagbladet 2/2007 > 47 fbaargang2007 fbseksjonSAM