I grått kveldslys, en helt vanlig onsdagskveld i februar, gikk folk mann av huse for å delta på fagforeningenes opplevelseskveld. Tekst: RANDI TEVIK    Foto: KARI-SOFIE JENSSEN Øksnes kommune i Lofoten bestemte seg i januar for å sende søknad om å få bli en del av kvalitetskommunepro- sjektet i regi av Kommunaldeparte- mentet og KS. Opplevelseskvelden skulle bli et heidundrende avspark. – Det er så mange dyktige og moti- verte arbeidstakere som aldri får noe ekstra, sier hovedtillitsvalgt i Fagfor- bundet Øksnes, Eirik M. Rødsand. Han er kjempeglad for at over 550 av kommunens 4750 innbyggere takket ja til å delta på festen. – Viser hvor gode vi er Utgangspunktet for kvelden var å vise at Øksnes er en flott kommune med mange dyktige og motiverte arbeids- takere og et fantastisk kulturliv. – Det viktigste for oss har vært å gi medlemmene et løft samtidig som folk i Øksnes får se og oppleve hvor gode vi er når vi virkelig vil, sier Stine Bakkan, hovedtillitsvalgt for Utdan- ningsforbundet. Hun og Eirik er arbeidstakernes representanter i arbei- det med omdømmebygging, sykefra- værsjobbing og nå kvalitetskommune- prosjektet, og de var sammen om å lede kulturkvelden i Øksneshallen. Øksnes kommune har en visjon om at «Trivsel, trygghet, tilhørighet og tillit vil gi gode tjenester – levert med humør». Det var derfor ikke uten grunn at – Det er aldri så galt at det ikke kan bli verre! sa Arntzen med dobbel klangbunn. Han ga mange gode eksempler på at den hjertevarme humoren fra akkurat denne lands- delen, er godt egna til å fremme det gode arbeidsfellesskapet. Rødt er ikke rosenrødt Røde t-skjorter med «Vi e’ klar» signert av ni fagforeninger, er et sterkt humorflirosof Arthur Arntzen var hyra inn for å snakke om humor i hver- dagen. «Trivsel, trygghet, tilhørighet og tillit vil gi gode tjenester – levert med humør» manifest om at de ansatte må være med når arbeidsmiljø- spørsmål og sykefravær skal på dagsorden. For alt er ikke Visjon i Øksnes kommune Han troll- bandt publikum, og dersom det er sant at en god latter forlenger livet, var det mange som fikk litt ekstra bonus denne kvelden. rosenrødt i Øksnes heller. Fra 2004 til 2006 steg sykefraværet fra 7,3 til 11,2 prosent, og det til tross for at kommu- nen er en IA-bedrift. 18 > Fagbladet 3/2007 –Vi e’ klar! fbaargang2007 fbseksjonHEL