AKTUELT Duft og matlyst ble sentralisert bort – Sentralisering av matproduksjonen er den viktigste grunnen til underernæring, sier Petter Johansen i en kommentar til at opptil 50 prosent av beboerne på norske institusjoner har et mangelfullt kosthold. forsvunnet. Det har også mulig- hetene for å tilpasse måltidet i tråd med den enkeltes ønsker og behov, sier Johansen. Nødvendig kompetanse Petter Johansen er opptatt av at hver profesjon har sin kompe- tanse, og at en yrkesgruppe ikke uten videre kan erstatte en annen. – Verken sjukepleiere eller hjelpe- pleiere har samme kompetanse på ernæring som for eksempel en institusjonskokk. Personell med mat- og ernæringskompetanse må være med helt fram til brukeren hvis vi skal være sikre på at han eller hun får god nok ernæring. Johansen minner også om mangel på tid til pleie- og om- sorgspersonell. – Både God vakt- og Rett hjem- kampanjene har avdekket stort tidspress blant ansatte innen helse- og sosialsektoren. Uansett hvilken kompetanse de har på kjøkkenet og kvaliteten på den maten som kommer ut i boligen eller avdelingen, så er det avgjør- ende at personalet har tid nok til å servere. Det er dessverre slik at mange pasienter ikke får sjansen til å spise seg mett fordi perso- nalet ikke har tilstrekkelig tid til Mellom 20 og 50 prosent av pasi- enter og beboere på norske sjuke- hjem, sjukehus og andre institu- sjoner kan være underernærte, viser en undersøkelse fra Sosial- og helsedirektoratet. – Mens avstanden mellom bruker og kjøkken har økt, er kvalitet på maten som blir servert, redusert. Det mener Petter Johan- sen, leder i Fagforbundets Fag- gruppe 1 for ernæringsfag- arbeidere. Avstand koster Johansen er sterk motstander av stadig mer sentralisering og lengre transport av mat til de menneskene som bor på institu- sjon. Helseforetakene og mange kommuner har de siste 10–15 årene enten selv opprettet store sentralkjøkken, eller de har kjøpt mat fra slike. – Fagkunnskap, matlaging og appetittvekkende matlukter har å hjelpe til. 28 > Fagbladet 3/2007 Tekst: KARIN E. SVENDSEN Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen fbaargang2007 fbseksjonHEL