Aksjonerer for helsefagarbeideren – Skal vi håndhilse på a’? Blir det flaggheising? Fire unge hjelpepleiere og omsorgsarbeidere fra Drammen diskuterer ivrig hva som skjer når selveste helseminister Sylvia Brustad kommer på besøk. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: ANN-ELIN WANG 30 > Fagbladet 3/2007 De fire unge kvinnene forbereder seg på å presentere Aksjon helsefagarbei- der for 10. klassingene på Hanstad barne- og ungdomsskole sør for Elve- rum. I to uker har de fartet rundt på ungdoms- og videregående skoler i Buskerud for å fortelle om det nye yrkesvalget som erstatter hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Denne fredagen er det hedmarkinger som skal inspire- res. Og det med drahjelp fra helse- minister Sylvia Brustad. Stolt av yrket – Vi syns det er veldig gøy å kunne få vise yrkesstolthet. Vi vil snu en nega- tiv holdning, og vi vil vise at det å være helsefagarbeider er et meningsfylt yrke som du kan være stolt av. I yrket møter du mennesker i alle aldre, ikke bare gamle og syke. Mange ungdom- mer har hørt at yrket er lavt lønnet. Men vi har faktisk en lønn på linje med brannfolk og politikonstabler, forklarer jentene. – Hvorfor har dere selv valgt dette yrket? – Helt siden jeg var liten har jeg vært opptatt av mennesker, og føler jeg er en menneskekjenner, sier Anette Høili Knudsen (24). Hun er omsorgsarbeider på demensavde- lingen ved et sykehjem i Drammen. – Jeg liker å jobbe med mennesker og liker utfordringer. Det får jeg i jobben, sier Ann Cathrin Fure (23), som er hjelpepleier på Kirurgen 2 ved sykehuset Buskerud. – Ikke en dag er lik. Her møter jeg mange forskjellige mennesker i forskjellige situasjoner og stadier i livet, og trives veldig godt, sier hun. Trude Bakke (29) er hjelpepleier med videreutdanning i barsel og barnepleie, og jobber på Kvinneklinik- ken ved sykehuset Buskerud. – Helt fra jeg var liten har jeg vært en omsorgsfull person som stilte opp for venner, og går i mellom og ordner opp. Allerede i 8. klasse bestemte jeg meg for å arbeide på barsel, og staket ut veien tidlig, forteller hun. – Å kunne gjøre noe for andre som har det vanskelig i en periode i livet, betyr mye for meg, sier Henriette Wisløff Høyer (23), hjelpepleier i rus- og psykiatriomsorgen i Drammen kommune. Litt skjelven 10-klassingene strømmer inn og slenger seg ned på stålrørstolene. Statsråd Sylvia Brustad kommer inn, hilser med et liketil Hei! Ingen faner og flagg. De fire unge kvinnene kan starte presentasjonen. Litt skjelvne i stem- men, siden selveste sjefen i helsevese- net hører på. Men snart er kontakten med elevene der. Arbeidsglede og yrkesstolthet lyser av de fire som formidler seg i et språk alle forstår. Når du velger helse- og sosialfaglig retning, får du yrkeskompetanse og har flere yrker du kan videreutdanne deg i. Veien er to år på videregående skole og to år i lære. Som lærling i helsefagarbeideren fbaargang2007 fbseksjonHEL