Duftende minner LIVGIVENDE: – Hagen gir indre ro både for beboere og pleiere, sier sykepleier Mehri Bagheri, her sammen med beboer Jenny Bakke. Blomster kan by på mer enn skjønnhet. På Lindeberg omsorgssenter er hagen anlagt med tanke på at de eldre også skal kunne finne minner der ute. Tekst: MARIANNE MACDONALD Foto: ERIK M. SUNDT – Dette skal være både en sansehage og en erindringshage, sier aktivitør Sølvi Selli ved Lindeberg omsorgs- senter i Oslo. – Vi hadde et godt utgangspunkt. Hagen hadde epletrær som ble plantet da senteret ble bygget i 1979. Stor plass har vi også. Da planene om å skape en sanse- hage skulle virkeliggjøres, tok hun kontakt med en landskapsarkitekt som tegnet et forslag til hvordan ting kunne lages. – Stort sett har vi fulgt hans forslag, men vi har også utviklet våre egne løsninger, forteller Selli. Et av bidra- gene hennes er å lage små skulpturer av kjente og kjære gjenstander som kan vekke minner. Her fins en trillebår av tre fylt med blomster, et melkespann, krakker og en vedstabel. Hagen er omringet av en ekte, gammeldags skigard. Romslig Kafeteriaen på senteret har utgang til en stor terrasse, som har vært brukt som scene ved kulturelle utendørs- arrangementer. I hagen er det sitte- plasser til over 120 mennesker, og det er et populært sted for de pårørende så vel som beboerne. – Vi ser at de pårørende lettere finner noe å snakke om her ute, for- teller Selli. Det plasker muntert fra den lille fontenen, og fra urtebedet, som er sentralt plassert ved hovedstien, kommer det gode dufter. Rundt hjør- net av hjemmet er det anlagt en liten grønnsakhage, og et stort lysthus er også i flittig bruk. Trives – Hagen er alle tiders, og jeg gleder meg hver gang jeg skal ned hit. Når barnebarna kommer på besøk, er de ikke til å stagge. De vil absolutt ut, de gir seg ikke før de får se den lille grønnsakhagen vår, sier beboer Rigmor Holt. – For mange eldre er det en stor overgang å komme fra sitt eget hjem til en institusjon, sier sykepleier Mehri Bagheri. – Hvis de er vant til å bo i eget hus med hage, kan det føles ubehagelig å høre dørsmell og skritt stadig vekk. Derfor er hagen viktig. Den gir indre fbaargang2007 fbseksjonHEL